24.11.2023 11:08
Nyhet

Årets företag 2023 i Malax är Convido Ab

Malax kommun vill i år lyfta fram ett betydande och växande företag inom ekonomitjänster.
Kommunens företagarpris 2023 tilldelas Convido Ab Oy.

Convido, en ledande fullservicebyrå inom ekonomiförvaltning, bokföring, redovisning
och konsultering, har etablerat sig som en betydande aktör i Österbotten sedan sin start 2013.

Företaget grundades av Kjell Ahläng och Joel Granholm, då under namnet Vasa
Företagstjänst. Hösten 2017 började namnet Convido användas, och Mikael Finnäs kom
med som delägare. Samtidigt flyttade företaget in i lokaler i Övermalax och de tre
delägarnas gemensamma målmedvetna resa att expandera och utveckla företaget tog sin
början.

Med stor erfarenhet och expertis har Convido vuxit till att bli en av de största privata
bokföringsbyråerna i Österbotten, med närvaro i Malax, Vasa och sedan 2022 även i
Korsholm. Företaget, som idag sysselsätter 18 personer, betjänar företag med verksamhet i
Finland inklusive företag från Sverige, som har verksamhet i Finland.

Företaget har haft en målmedveten tillväxtstrategi och lyckats med kontinuerliga nyanställningar.
– Convido bidrar genom sakkunnig och personlig service till att andra företag också når
framgång och främjar näringslivsutvecklingen i hela regionen, säger kommundirektör Jenny
Malmsten.

– Convidos vision är att hjälpa företag nå sina mål genom att vara en proaktiv
ekonomipartner med kundfokus som ledord, konstaterar företagarna bakom Convido.

Malax kommun har delat ut företagarpriset så gott som årligen sedan år 1983. Prissumman
är 2 000 euro. Avsikten är att priset används inom företaget i syfte att främja företagets
fortsatta verksamhet och utveckling, utbildning av företagets ledning och personal och/eller
åtgärder som främjar personalens välmående.