22.3.2023 17:14
Nyhet

Christoffer Ingo värnar om Österbottninskt företagande

Kust-Österbottens Företagare lyfter så här inför riksdagsvalet fram medlemskandidaternas tankar i egna mediekanaler (hemsidor, social media och nyhetsbrev). Först ut är Christoffer Ingo från SFP.

  • Vad borde väljarna veta om dig?

Jag är företagare, lantbrukspolitisk sakkunnig, kommunfullmäktigeordförande och politiker med 10 års erfarenhet från olika nivåer av beslutsfattande både lokalt och nationellt. Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag upplever att det bland österbottningarna finns en beställning på en politiker med min bakgrund, ett brett kontaktnät bland beslutsfattarna i Helsingfors och någon som aktivt talar för och driver Österbottens frågor i riksdagen. Om mig borde man veta att landsbygden, utbildningsfrågor och politik som stärker näringslivet alltid prioriteras. Mig kan man alltid vara i kontakt med, mina kontaktuppgifter hittas på https://christofferingo.fi/ https://www.facebook.com/ingo2023/

  • Vilka tre centrala åtgärder borde enligt dig genomföras under den kommande riksdagsperioden?

Balansera statsekonomin genom aktiv näringslivspolitik. Det betyder mindre byråkrati, ökad arbetskraftsinvandring, satsningar på utbildning och ett reformerat socialskydd så att det alltid löns att ta emot ett jobb.

Lagstiftning och politik som stärker de gröna näringarna. Lantbrukets konkurrenskraft står och faller på att nästa regering reviderar konkurrenslagstiftningen så att producenternas ställning i livsmedelskedjan stärks. Den Österbottniska naturen tillhör österbottningarna, det betyder att naturskydd ska ske på fri vilja och att markägaren har rätt att själv bestämma över sin skog.

Radikala förändringar i rovdjurspolitiken. Det behövs stamvårdande- och skyddsjakt på varg så att landsbygdsbefolkningen, jakthundarna och betesdjuren tryggt kan leva oberoende var i Österbotten man befinner sig.

  • Vilken regeringskonstellation vore enligt dig den mest optimala?

En regering där SFP ingår och där SFP:s politik får gehör. För egen del är jag redo att samarbeta med alla partier så länge de för Österbotten viktiga frågorna jag listade prioriteras.