Elisa flyttar i sommar till Vasa centrum

Elisa flyttar i juli in i det så kallade ”Aktia-huset” på Vasaesplanaden 16 i Vasa. Flytten berör hela personalen från enheterna på Cirkelvägen och Hovrättsesplanaden (där en mindre enhet finns).

Elisa tar över delar av utrymmen där Aktia tidigare verkade samt delar av det som tidigare var en sportaffär. Totalt rör det sig om cirka 1200 kvadratmeter.

Fastigheten anpassas

Kontorslokalerna renoveras och byggs om för att passa Elisas behov. Möbler och utrustning förnyas för att skapa en fungerande helhet.

– Vår personal har varit med i planeringen av utrymmen och får påverka slutresultatet, säger Niklas Granholm, Elisas regiondirektör i Österbotten.

Knepig tid förutspå behov

Niklas Granholm säger att det är en knepig tid att planera utrymmen, då ingen ännu vet hur och på vilket sätt arbetet normaliseras efter coronapandemin.

– Målsättningen är ändå att det ska vara optimalt att jobba där men också optimalt att träffas där, säger Granholm.

Elisa har redan före pandemin möjliggjort distansarbete, som är en naturlig del av vardagen för en stor del av personalstyrkan.

– Tillika behövs kontoret som en motvikt där vi kan träffa varandra, kunder och samarbetspartners, säger Granholm.

Elisa går in i sina nya lokaler som långvariga hyresgäster medan själva fastigheten ägs av Högskolestiftelsen i Österbotten.

Elisas butik i Rewell Center fortsätter som tidigare även efter flytten.

Läs mera om Elisas flytt här.

Text och bild: Peter Stolpe, Vaas Insider