Företagare, utvärdera din hemkommuns företagarvänlighet – Ännu denna vecka hinner du svara på frågorna i Kommunbarometern

Du kan ännu dennna vecka svara på de Företagarna i Finlands kommunbarometer. Vad görs bra i din kommun och vad skulle behöva granskas lite närmare? Hur är det att vara företagare i din kommun? Vi kartlägger företagarnas åsikter om sin hemkommuns företagarvänlighet, framgångar och utvecklingsbehov.

Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska fram till den 7 april. Företagarna i Finland har skickat en länk till enkäten till sina medlemmar med en svarslänk torsdagen den 21 mars. Här kan du besvara enkätens frågor!

Vartannat år har Företagarna i Finland mätt hur framgångsrik kommunernas näringspolitik är. Enligt Tanja Matikainen, chef för kommun- och näringslivsfrågor i Företagarna i Finland, är resultaten av enkäten ett viktigt verktyg för att utveckla samarbetet mellan företagare och kommuner.

Varför är denna enkät viktig?

  • Företagaren ges möjlighet att utvärdera den egna kommunens verksamhet. Vad fungerar och vad behöver förbättras?
  • Kommuner får viktig respons från företagare om sin verksamhet, till exempel om betydelsen av kommunens offentliga upphandlingar för företagare.
  • Företagarföreningarna får viktig information om vilka frågor i kommunen de ska påverka för sina medlemmars bästa.
  • Kommuner och bolag som betjänar företagare får viktig respons från företagare om de företagstjänster de tillhandahåller: Förbättrar företagstjänsterna företagarens vardag och är tjänsterna tillgängliga med låg tröskel? Kommer de offentliga upphandlingarna att genomföras genom att beakta de små och medelstora företagen?

År 2022 hade undersökningen nästan 10 000 respondenter från hela landet. Företagarna i Seinäjoki (kommuner med mer än 50 000 invånare), Lundo (10 000-50 000 invånare) och Marttila (mindre än 10 000 invånare) gav sina hemkommuner de bästa vitsorden i de tre olika katogorierna.

Kommunbarometerns resultat offentliggörs tisdagen den 14 maj i samband med Företagarnas seminarium om kommunförvaltning i Åbo.