10.11.2022 20:13
Nyhet

Företagaren Jarmo Nahkala från Alavieska fortsätter leda Mellersta Österbottens Företagare

Mellersta Österbottens Företagare rf:s stadgeenliga höstmöte hölls på torsdag kväll i Ylivieska. Jarmo Nahkala från Alavieska valdes enhälligt att fortsätta som ordförande. Han är bland annat medlem i Företagarna i Finlands fullmäktige och är företagare i både Hyötykuorma Oy samt konferensanläggningen Linnakallio. Till vice ordförande valdes Tuula Anttiroiko från Kalajoki, Marvin Kiviniemi från Karleby och Kirsi-Maria Saarinen från Vetil. Ylivieska stadsdirektör Maria Sorvisto fungerade som mötesordförande. Elisa Oyj:s hälsning framfördes av Kristian Virtakangas. Cirka trettio medlemsföretagare deltog i mötet.

Höstmötet beslöt att tyngdpunkten år 2023 är intressebevakningen i de nya välfärdsområden. Mellersta Österbottens Företagare skall stöda och befrämja de nya välfärdsområden så att de kan fungera effektivt och kvalitativt. Privata tjänsteproducenter, servicesedlar och god upphandlingspolitik skall skapa levnadsutrymme för privata aktörer och valfrihet för användarna av tjänsterna.

Mellersta Österbottens Företagare strävar till att få så många företagare från området som möjligt att ställa upp i vårens riksdagsval. Dessutom har man tät och regelbunden kontakt med andra beslutsfattare på området.

Som en tyngdpunkt nästa år har man också fungerande tåg-, väg- och flygförbindelser.

Mellersta Österbottens Företagare har på sitt verksamhetsområde 23 lokala företagarföreningar, vars verksamhet man stöder genom att ge aktuell information, regelbundna sammanträden och gemensamt deltaagande i Företagarna i Finlands riksomfattande evenemang.

Flera kommuner och lokalföreningar har gemensamt redan undertecknat ett livskraftslöfte för den nuvarande fullmäktigeperioden. Regionorganisationen stöder och uppmanar lokalföreningarna att fortsätta att skriva under nya livskraftslöften och separata näringslivsstrategier och -planer.  

En av nästa års tyngdpunkter är också att trygga företagens generations- och ägarskiftestjänster, i samråd med företagsrådgivarna och utvecklingsbolagen. Mellersta Österbottens Företagare uppmuntrar unga till företagare samt aktiverar och stöder nya företagare.

På höstmötet valdes följande personer till styrelsen för år 2023-2024

KommunOrdinarieSuppleant
KarlebySari JukonenMinna Salin-Kivimäki
KälviäAki-Petteri Laurimeddelas senare
Lohtaja / UllavaPetri NiemeläPasi Hirsikangas
NivalaKaisa PihlajaniemiKimmo Peräaho
Pedersöreilmoitetaan myöhemminBirgitta Kaipio
HaapajärviSamuli AholaMinna Kontro
YlivieskaAntti HautamäkiArttu Saari
Toholampi / VeteliHeikki LuomaKirsi-Maria Saarinen

I Mellersta Österbottens styrelse fortsätter åren 2022-2023

KommunOrdinarieSuppleant
KarlebyOlli LindkvistMarvin Kiviniemi
Lestijärvi / HalsuaJorma Koski-VähäläVeli-Matti Hotakainen
Himanka / PerhoElina BorénTerhi Möttönen
Sievi / AlavieskaAleksi KotilainenPaula Tuura
KalajokiHanna SaariVille-Matti Vuollet
Larsmo / ReisjärviTimo PrittinenTorsti Parkkila
JakobstadJaana IlmonenTeemu Lillrank
KannusMarika PihlajaniemiJorma Ronkainen
KaustinenEija HautakangasJani Korkiakangas
KronobyAnnika DahlvikEvalis Sundkvist

Tilläggsuppgifter:
Mellersta Österbottens Företagare  

vd Mervi Järkkälä, te. 0500 561 145
ordförande Jarmo Nahkala, tel. 0400 767 117