Mellersta Österbottens Företagare

Välkommen till M-Ö:s Företagares hemsidor

Mellersta Österbottens Företagare har redan i över 80 års tid, fungerat som en stark intressebevakare för företagarna på området. Vi strävar till att företgarna på området, har goda förutsättningar att driva verksamheten, få tillväxt och internationalisera sig. Vi har gott samarbete med olika aktörer på verksamhetsområdet och vi fungerar också som en officiell regionorganisation inom Företagarna i Finland. Regionorganisationens kontor finns i Karleby och därifrån du får betjäning både på finska och svenska. Desto fler vi är, desto bättre kan vi påverka. Kom med du också!

Mellersta Österbottens Företagare betjänar:
– Måndag och tisdag kontoret öppen på Företagshuset Evald i Karleby 8-16.
– Resten av veckan betjänar vi på distans 8-16.
– Du når oss via telefon, epost och Teams.

M-Ö:s Företagares nyheter

16.5.2024 Nyhet

Företagarnas Kommunbarometer: Nivala bland de bästa i Finland

I Kommunbarometern gav företagare erkännande till sina hemkommunerna. Kommunerna har presterat bäst i utbudet av företagstjänster och sämst i genomförandet av upphandlingar. I den…

Aktuellt från hela Finland

På verksamhetsområdet har vi ca.
0
medlemsföretagare
0
lokala företagarföreningar
och nästan
0
förtroendemän