26.3.2023 20:38
Nyhet

Företagarna: Skärpt utdelningsbeskattning får väldigt allvarliga följder för ekonomin

En skärpning av olistade företags utdelningsbeskattning skulle få väldigt allvarliga följder för ekonomin visar Företagargallupen. I aktiebolag skulle det leda till minskade utdelningar, minskad tillväxtvilja, minskade investeringar, nedläggning av företag och försvårade ägarskiften.

– Kort sagt: det skulle vara som gift för ekonomin och företagandet, säger Företagarna i Finlands ordförande Petri Salminen.

Sdp har i sitt valprogram föreslagit skärpning av företagarnas beskattning med 350–600 miljoner euro. Sdp:s ordförande, statsminister Sanna Marin har upprepade gånger, senast i Yles utfrågning förra tisdagen, lyft fram skärpningen av utdelningsbeskattningen som en central ”inkomstanpassningsåtgärd”.

– En skärpning av utdelningsbeskattningen skulle snabbt drabba tillväxten och företagarnas förmåga att investera och sysselsätta. Det skulle ge alldeles fel signal till företagare och ägare som förväntas just både investera och sysselsätta, säger Salminen.

– Jag förundras över varför det traditionella arbetarpartiet Sdp har tagit sikte på det finländska arbetet, tillväxten och det tydliga ägandet.

Finland är i stort behov av konkurrenskraft, tillväxt och företagande för att stabilisera ekonomin.

– I valbestyret har man glömt att Finlands tillväxt är summan av de finländska företagens tillväxt, säger Salminen.

Företagarna betonar att beskattningen ska vara internationellt konkurrenskraftig, uppmuntra till ägande, belöna risktagande, vara förutsägbar och konsekvent om vi vill att det ska löna sig att driva företag, investera och sysselsätta i Finland.

En dryg tredjedel av tillväxtviljan skulle minska

Den 5–20 mars utredde Kantar Public, på uppdrag av Företagarna, effekterna av en skärpning av utdelningsbeskattningen. Ju större företag desto mer omfattande skulle effekterna av en skärpning av utdelningsbeskattningen vara. Effekterna skulle vara mindre för egenföretagare.

Utdelningsbeskattningen gäller aktiebolag. I Företagargallupen svarar 39 procent (668 svarande) av företrädarna för aktiebolag att de skulle betala mindre utdelningar om utdelningsbeskattningen skärps. 34 procent säger att aktiebolagets tillväxtvilja skulle minska. Investeringar i det egna företaget skulle minska med 27 procent. En av fem skulle till och med överväga att lägga ner företaget.

– Företagarna berättar att de skulle betala mindre skatt. Detta innebär att beskattningsutfallet till och med kan minska. Antalet tillväxtorienterade företag minskar klart ändå. En skärpning skulle påskynda detta och äventyra uppkomsten av nya arbetsplatser, säger Salminen.

Bland företag med över tio anställda (1038 svarande, även andra företagsformer än aktiebolag) svarade 44 procent att en skärpning av utdelningsbeskattningen skulle minska tillväxtviljan, 43 procent att de skulle betala mindre utdelningar, 40 procent skulle minska investeringar i företaget och 25 procent skulle flytta verksamheten från Finland.

”Det skulle slå hårt mot ekonomin och sysselsättande företag”

– Budskapet är tydligt: en skärpning av utdelningsbeskattningen är ett effektivt sätt att förstöra tillväxten. Det är ofattbart att ens föreställa sig att en skärpning av utdelningsbeskattningen skulle kunna ske utan betydande negativa effekter på ekonomin. Det skulle slå hårt mot ekonomin och sysselsättande företag, säger verkställande direktören Mikael Pentikäinen. Företagens tillväxtvilja skulle falna och antalet arbetsgivarföretag minskar snabbt redan nu.

– En skärpning av utdelningsbeskattningen skulle påskynda falnandet av tillväxtviljan och minska arbetsgivarföretagandet. Det skulle vara en olycklig lösning för det finländska välfärdssamhällets ekonomiska grund, säger Pentikäinen.

Ett förutsägbart skattesystem ger investeringar

I Företagargallupen ställdes frågor om olika faktorers effekter på investeringsviljan. Ett förutsägbart skattesystem är för närvarande den viktigaste faktorn för att öka investeringsviljan i Finland. Därefter kommer en fungerande logistik, smidiga investeringstillstånd och pålitliga myndigheter.

De värsta investeringsbromsarna är ökade offentliga skulder och fackföreningsrörelsens verksamhet. Även Rysslands anfallskrig påverkar investeringarna negativt.

– Ett förutsägbart skattesystem har uppmuntrat till investeringar i Finland. Det har varit en viktig konkurrensfördel för Finland då man kämpat för investeringar. Det ständiga pläderandet för en skärpning av beskattningen tär på företagens och deras ägares vilja att investera i Finland. Det är att skjuta sig själv i foten, säger Pentikäinen.

Bekanta dig närmare med resultatet på finska här.

Ytterligare uppgifter: ordförande Petri Salminen, 0400 608 812, petri.salminen@yrittajat.fi och verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland, 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi, Företagarna i Finland