12.2.2024 09:39
Nyhet

Kommunbarometern 2024

Företagarna i Finland kartlägger företagarnas åsikter om sin hemkommuns företagarvänlighet, framgångar och utvecklingsbehov.

Varför är denna enkät viktig?

  • Företagaren ges möjlighet att utvärdera den egna kommunens verksamhet. Vad fungerar och vad behöver förbättras?
  • Kommuner får viktig respons från företagare om sin verksamhet, till exempel om betydelsen av kommunens offentliga upphandlingar för företagare.
  • Företagarföreningarna får viktig information om vilka frågor i kommunen de ska påverka för sina medlemmars bästa.
  • Kommuner och bolag som betjänar företagare får viktig respons från företagare om de företagstjänster de tillhandahåller: Förbättrar företagstjänsterna företagarens vardag och är tjänsterna tillgängliga med låg tröskel? Kommer de offentliga upphandlingarna att genomföras genom att beakta de små och medelstora företagen?

För att resultaten verkligen ska återspegla företagarnas åsikter är det viktigt att varje medlemsföretagare berättar sina åsikter.

Enkäten besvaras mellan 12 februari och 1 april 2024. Den kan besvaras på finska, svenska och engelska. Enkäten genomföras av Taloustutkimus Oy.

Resultaten av enkäten kommer att publiceras på Kommunledningens seminarium i Åbo den 14 maj.

Här kan du besvara enkätens frågor!