20.12.2021 15:41
Nyhet

Kostnadsstödets femte ansökningsomgång börjar 21.12.

Kostnadsstödets femte ansökningsomgång börjar den 21.12. kl 9.00 och slutar den 18.2. kl 16.15. Femte ansökningsomgången ersätter kostnader för företag som har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin. Stödet täcker för kostnader som uppstått 1.6.–30.9.2021.

Även stiftelser och föreningar kan ansöka om stöd

Målet med kostnadsstödet är att stödja den fortsatta verksamheten för företag i den svåra situationen som COVID-19 pandemin orsakat och minska antalet konkurser.

Enligt lagen kan kostnadsstöd betalas för 2 000 – 1 000 000 euro.

Stöd beviljas enligt minskningen av företagets omsättning och uppstådda kostnader. Enligt lagen kan kostnadsstöd betalas för 2 000 – 1 000 000 euro. Stöd betalas ut för minst 2000 euro, fast det beräknade stödbeloppet till företaget inte skulle uppnå 2000 euro. På det här sättet kan även småföretag och enskilda näringsidkare få stöd, om övriga villkor för stödet uppfylls.

Det krävs dock att företaget har kostnader på minst 2000 euro som kan godkännas för stödperioden och att omsättningen har minskat med över 30 procent i förhållande till jämförelseperioden.

Stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet kan också ansöka om kostnadsstöd. Kostnadsstöd beviljas bara för föreningens/stiftelsens ekonomiska verksamhet.

Redan beviljade stöd beaktas i kostndadsstödsbeloppet genom att den sammanlagda summan för de stöd som ingår i Europeiska kommissionens tillfälliga ramstödprogram för statligt understöd inte får överstiga 2,3 miljoner euro.

Ansök via Statskontorets e-tjänst

Ansökan om kostnadsstöd görs via Statskontorets e-tjänst och tjänsten vägleder dig framåt med ifyllningen av ansökan. Det går även att spara ansökan som ett utkast och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Du kan ange alla nödvändiga uppgifter i ansökningsformuläret som behövs för beviljande av stödet. Statskontoret får även uppgifter automatiskt från andra myndigheter för beviljande av stödet, som t. ex Skatteförvaltningen och inkomstregistret. Statskontoret ber vid behov om tilläggsuppgifter.

Förfrågningarna skyndar inte på hanteringen av ansökningarna. Uppskattad hanteringstid uppdateras på Statskontorets webbsida.

Mera information på Statskontorets hemsida.