26.6.2024 12:51
Nyhet

Kust-Österbottens Företagare föreslår Jenni Parpala till vice ordförande för Företagarna i Finland för kommande mandatperiod

Företagarorganisationen anser att Parpala lyfter fram frågor som verkligen berör företagarnas vardag. Parpalas budskap har under den gångna perioden fått stort gensvar och beslutet om förslaget var enhälligt.

Företagarna i Finlands ordförande och vice ordförande väljs vid förbundsmötet i oktober i Seinäjoki. Jenni Parpala kandiderar till en ny period som vice ordförande.

– Vi är glada och stolta över att Jenni vill fortsätta sitt framgångsrika arbete som vice ordförande för Företagarna i Finland, säger Magnus Sundell, ordförande för Kust-Österbottens Företagare.

– Jenni har rest runt i hela Finland, byggt nätverk och framför allt gjort organisationen mer tillgänglig – allt det som man förväntar sig att en vice ordförande ska göra. Därför rekommenderar jag varmt Jenni för en ny mandatperiod, fortsätter han.

Jenni Parpala lovade i sin kampanj för två år sedan att tala öppet om utmanande och svåra frågor. Löftet har infriats, Jennis idé om en turné “Ekonomi i turbulens” har nått hundratals företagare runt om i landet. Turnéns övergripande tema har varit: “Den här företagsfamiljen vänder inte ryggen till ens när företagaren har det svårt”. Att turnén blivit populär på nationell nivå inom företagarorganisationen har varit en överraskning – till och med för Parpala själv.

– Att tala om vardagens utmaningar är inte så lätt för alla, så det är helt otrolig att medlemmarna velat delta, säger Parpala glatt.

I framtiden vill Parpala fokusera på två teman: hållbarhet och att ta hänsyn till företagarnas familjer.

Enligt Parpala bör Företagarna i Finland vara ett föredöme inom näringslivet när det gäller hållbarhet. Denna megatrend har för närvarande stort inflytande på hela företagsfältet och många ser den även som en möjlighet. – Genom att börja inifrån i organisationen kan vi påverka framtiden positivt. Samtidigt får de förtroendevalda lära sig mer om hållbarhet och kan tillämpa den i sin egen verksamhet, säger Parpala.

En annan sak som, enligt Parpala, fått för lite uppmärksamhet är företagarnas familjer. – Det är bra att veta att företagande är ett yrke som alla andra, men hur väl känner vi till yrkets särdrag? Hälften av företagarna har inte tagit familjeledighet och en av fyra anser att en familjeledighet har negativ inverkan på deras verksamhet. Företagarföräldrar får ingen ersättning om barnet är sjukt men anställda får.

Parpala vill också lyfta fram Företagarna i Finlands Familjebarometer, vid sidan av kommunbarometern, som fokus i den nuvarande kampanjen.

– Vi behöver fakta för att kunna påverka. Detta är helt klart något som vi måste prata mera om nationell nivå, avslutar Parpala.

Företagarna i Finland väljer ordförande och vice ordförande på förbundsmötet 11.10-12.102024 på Seinäjoki Arena i Seinäjoki.

Magnus Sundell
Ordförande, Kust-Österbottens Företagare
Oy Black Label Bytes Ab
+358 50 322 0805,
magnus@blb.fi

Jenni Parpala

  • Företagare på Kiffel Pesula. Tidigare företagare på städföretaget Kiffel.
  • Mamma till två skolbarn
  • Vice ordförande för Företagarna i Finland
  • Medlem i Företagarna i Finlands styrelse i 4 år, varav 2 år som vice ordförande
  • Medlem i KÖF:s styrelse i tre år
  • Medlem i styrgruppen för unga företagare i 6 år, varav 2 år som ordförande
  • Medlem i Vasa Företagares styrelse i 4 år och ordförande i 2 år

Kontaktuppgifter:
044-9990354
E-post: jenni.parpala@kiffel.fi
Instagram: kiffelin_jenni