25.1.2022 08:09
Nyhet

Kust-Österbottens Företagares styrelse vädjade till regionens riksdagsledamöter: Be regeringen kontrollerat lätta på coronarestriktionerna

Kust-Österbottens Företagares styrelse skickade i dag följande vädjan till rgionens rikdsagsledamöter:

Bästa riksdagsledamot,

De aktuella restriktionerna fortsätter till mitten av februari. Dessa hårda restriktioner riskerar att allvarligt skada möjligheten att driva företag i vårt land.

Många studier visar att omikronvarianten inte orsakar lika allvarliga sjukdomsförlopp som tidigare varianter av coronaviruset. Över 85 procent av befolkningen har dessutom fått två doser vaccin. Även antalet som fått den tredje dosen ökar snabbt.

Många småföretagare har ett väldigt svårt läge just nu och upplever restriktionerna som orättvisa.Vetskapen att den egna verksamheten kan tvingas stänga ner så fort en ny virusmutation uppkommer har skapat en omöjlig vardag för många företagare.

Vi är starkt övertygade om att de restriktioner som just nu kraftigt begränsar företagandet i flera branscher behöver revideras.

Med vänlig hälsning

Kust-Österbottens Företagare

Styrelsen