28.2.2023 08:06
Nyhet

Lokalavdelningen i Nykarleby väcker intresse

Arbetet med den nya lokalavdelningen i Nykarleby framskrider. Stiftelesurkunden är undertecknad och styrelsen är vald. Enligt ordförande Nina Tiittanen är alla tillstånd godkända senast i mars och den nya föreningen kan inleda sin verksamhet på allvar i april. Den nya föreningen heter Nykarleby Entreprenörer.

Föreningen ansluter sig till Kust-Österbottens Företagare (KÖF) och blir då också en del av Företagarna i Finland. Inom Kust-Österbottens Företagare har aktiva företagare från Nykarleby tidigare hört till lokalföreningen Vörå Företagare.

– Det har fungerat, men med en egen lokalförening kan vi få ännu bättre fokus på de saker som har betydelse lokalt, säger Nina Tiittanen, som blir ordförande i den nya föreningen. Vi kan ta snacket lokalt och informera om organisationens tjänster och verksamhet för företagare, medan Kust-Österbottens Företagare verkar på det regionala och Företagarna i Finland på det nationella planet.

Stort intresse

Att det finns intresse för en egen företagarförening i Nykarleby inom Företagarna i Finland har stått klart åtminstone sedan Österbottens Företagarförening avslutade sin verksamhet år 2020. Ambitionen för den nya föreningen är att erbjuda nejdens företagare en plattform för nya nätverk och ett forum där företagarnas synpunkter kan samlas och förmedlas vidare.

I Nykarleby finns ett aktivt företagarfält. I staden verkar till exempel redan NIC (Nykarleby Innovation Center) och Nykarleby Företagare. Nina Tiittanen säger att målet är att samverka med de existerande krafterna och tillsammans göra skillnad.

– Vi har lite olika vinklingar på våra verksamheter och söker gärna samarbeten till exempel när det gäller event. Föreningen vill också bidra med skolningar, workshops och kunskap för företagarna. Vi hoppas också vi kan stärka samarbetet mellan företagarna, kommunen och de existerande föreningarna.

Startskott på Juthbacka

Kust-Österbottens Företagare ordnade i mitten av februari ett event på Juthbacka som blev något av ett startskott för den nya företagarföreningen. Stiftelseurkunden undertecknades och stadgarna för den nya föreningen godkändes. Det praktiska arbetet med grundandet fortsätter under vårvintern.

Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare, säger att lokalföreningarna spelar en viktig roll. De utgör ryggraden i den stora företagarorganisationen.

– Lokalföreningarna är helt avgörande för den lokala och kommunala intressebevakningen, säger han.
Föreningens blivande ordförande ser fram emot en företagarträff i vår.

– Den nya styrelsen får tala ihop sig, säger Nina Tiittanen. Men ett viktigt tema vi redan sagt att vi vill lyfta är: Ta hand om dig själv som företagare!

Text: Peter Stolpe / Vaasa Insider