Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

M-Ö:s Företagare föreslår ytterligare åtgärder för att mildra konjunkturläget

Den 12 oktober 2023 behandlade Mellersta Österbottens Företagares styrelse akuta frågor som rör näringslivet och presenterar olika åtgärder och överväganden för att mildra konjunkturläget. Förtroendeindikatorerna för företag förutser trögare månader framöver, och räntorna är fortfarande alltför höga för Finlands ekonomi.

Byggbranschen kämpar med lönsamhetsproblem som beror på de snabba räntehöjningarna, de höga byggkostnaderna och svag efterfrågan på bostäder. Mellersta Österbottens Företagares styrelse är oroade över läget inom byggsektorn.

Regeringens beslut att sänka fastighetsskatten från mitten av oktober och att ta bort skattebefrielsen för första bostadsköpet vid årsskiftet, ses som positiva åtgärder.

“Dessa beslut kommer att generera ökad efterfrågan på bostadsmarknaden under årets slut,” säger Jarmo Nahkala, ordförande för Mellersta Österbottens Företagare. Regeringen kunde underlätta situationen ytterligare genom riktade åtgärder, som att påskynda planerade infrastrukturprojekt, tillägger Nahkala.

Avdrag för bostadslån betraktas som viktigt. En arbetsgrupp tillsatt av finansministeriet rekommenderade inte att återinföra avdrag för bostadslån våren 2023, eftersom det skulle uppmuntra till ökad skuldsättning, minska statens skatteintäkter, gynna främst hög- och medelinkomsttagare och öka obalansen mellan beskattningen av ägande gentemot hyresrätter. Mellersta Österbottens Företagares styrelse har en annan åsikt.

“Avdrag för bostadslån bör återinföras omedelbart, eftersom det fungerar som ett verktyg för ekonomisk stimulans,” säger Nahkala. Det ger människor mer kontanter att använda och uppmuntrar till konsumtion och investeringar.

Även vissa andra skatteändringar, som hushållsavdraget, bör utvidgas omedelbart. Dessutom skulle nivån för ränteavdrag för affärshus höjas för år 2024, för att öka produktionen av ARA-bostäder.

Mellersta Österbottens Företagares styrelse föreslår också att skolans sommarlov flyttas. Om början av sommarlovet flyttades framåt skulle skolelevernas sommarlov börja veckan före midsommar. Samtidigt skulle augusti bli en helt ledig månad. I dag avslutas vårterminen i skolorna i maj-juni och höstterminen börjar i de flesta kommuner redan under den andra veckan i augusti. Skolelever arbetar ofta i turist- och restaurangföretag under sina sommarlov.

“Finskt arbete och företagande skulle gynnas om turistsäsongen inom landet förlängdes till slutet av sommaren. Att förlänga säsongen fram till slutet av augusti är en betydande fråga för hela Finlands näringslivs konkurrenskraft,” säger Nahkala.

Mellersta Österbottens Företagares styrelse är mycket orolig för de små företagens framtid på landsbygden och för de planerade nedskärningarna i investerings- och utvecklingsstöden. De planerade nedskärningarna gäller särskilt landsbygden och företag med 1-10 anställda. Stora nedskärningar är planerade att träda i kraft i början av 2025.

Nedskärningarna innefattar också generella utvecklingsprojekt på landsbygden, som utbyggnaden av bredbandet. Besparingarna börjar märkas redan om några månader. Från början av 2024 kommer de anslag som är avsedda för konsulttjänster för små företag att strykas enligt regeringens beslut.

“För små företag kan bristen på stöd innebära att man måste avstå från investeringar,” säger Mervi Järkkälä, VD för Mellersta Österbottens Företagare. Genom de anslag som är avsedda för konsulttjänster har företag kunnat delvis finansiera olika framtidsplaner, som t.ex. utredningar och åtgärder i samband med generationsskiften i företagen, tillägger Järkkälä.

Såväl staten som EU har tillsammans stött utvecklingen av små företag i Finland med hundratals miljoner euro. Nedskärningarna i stöd för utveckling och investeringar på landsbygden innebär att 138 miljoner euro tas bort. EU:s bidragspott minskar också. På detta sätt minskar stödet för företagsutveckling och landsbygdens utveckling med upp till 240 miljoner euro per år.

Mellersta Österbottens Företagares styrelse konstaterar att trots de positiva målen som fastställts i regeringsprogrammet är åtgärderna för att minska stödet för företagsutveckling och investeringar oförenliga med regeringsprogrammets mål och i praktiken hindrar genomförandet av de fastställda målen, särskilt för små landsbygdsföretag.

“På nationell nivå kan det hota hundratals, om inte tusentals, nya jobb. Dessutom, om möjligheterna för jordbrukare försämras och företagsverksamheten upphör, kan detta påverka försörjningssäkerheten,” säger Järkkälä.

Mellersta Österbottens Företagare föreslår också att det utreds om det är möjligt att utvidga användningen av servicesedelsystemet för olika företagsspecifika konsulttjänster och experttjänster.

Ytterligare information:
ordförande Jarmo Nahkala tel. 0400 767 117, jarmo.nahkala @ hyotykuorma.fi
VD Mervi Järkkälä tel. 0500 561 145, mervi.jarkkala @ yrittajat.fi