Petrol pump filling nozzles. Fuel at gas station close up

Många företagare har redan ansökt om bränslestöd

Genom bränslestödet kompenseras företagen för de plötsliga prisökningarna på flytande bränslen som började i februari 2022 till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Prisutvecklingen har fört med sig att företagen inom transportsektorn har hamnat i en svår situation, vilket i sin tur kan ha konsekvenser för Finlands försörjningsberedskap.

Stödet består av två delar: det temporära bränslestödet som riktar sig till transportföretagen samt det temporära brännoljestödet som riktar sig till arbetsmaskinföretagen. Stöden söks samtidigt och med samma ansökan via Statskontorets elektroniska tjänst (e-tjänst).

Ansökningstiden för stöden började tisdagen den 1.11 och fortsätter till och med den 30.11. kl. 16.15.

Stödets maximibelopp är 400 000 euro

Bränslestödet kan erhållas för tre månader (februari-april 2022) och det täcker 5 procent av bränslekostnaderna för dessa månader.

Avgifterna för elöverföring och elskatt ersätts inte med stödet och ej heller kostnader för AdBlue-urealösning.

Brännoljestödet för arbetsmaskinföretag ersätter 5 % under stödperioden (1.2.–30.4.2022) till arbetsmaskiner förbrukade brännoljekostnader exklusive mervärdesskatt. Ersättningen gäller inte för användning av arbetsmaskiner i jordbrukets primärproduktion, fiskerinäring eller vattenbrukets affärsverksamhet.

Det koncernspecifika maximibeloppet är 400 000 euro. Lägsta utbetalningsbara stödbeloppet är 250 €.

Statskontoret ger anvisningar och hjälper med stödansökan

Mera detaljerad information om villkor och ansökningsanvisningar finns tillgängliga på Statskontorets webbsida. Sidan har uppdaterats med information om stöden, vanliga frågor samt en räknare som kan användas till uppskattningen av stödbeloppet. Utöver det finns det, när ansökan börjat i e-tjänsten, en instruktionsvideo tillgänglig, med anvisningar om hur man fyller i ansökan.