20.10.2022 13:15
Nyhet

Maria Norrlin-Asplund fick fortsatt förtroende att leda Korsholms Företagare

Maria Norrlin-Asplund återvaldes på Korsholms Företagares årsmöte i Karperö i tisdags som ordförande för de två kommande åren. Mötet bestämde också att Tomas Bäck och Christian Hjorth fortsätter som vice ordförande. Camilla Eriksson handhar sekreteraruppgifterna under det kommande året.

Marina Bäck valdes som ny medlem i styrelsen i stället för Elisa Puska som har valt att stiga åt sidan. I styrelsen fortsätter Susanne Gästgivars-Leppäaho, Maria Karp, Kim Salonen, Patricia Nedergård, Micael Westerholm, Göran Burman och Roland Mattbäck. Kommunens representant i styrelsen är Matias Båsk.