20.12.2021 09:23
Nyhet

Mellersta Österbotten välrepresenterad i Företagarna i Finlands utskott och nätverk åren 2022-2023

Ansökningsprocessen till Företagarna i Finlands utskott, ledningsgrupper för nätverk och arbetsmarknadsdelegationen var öppen för alla medlemmar. Åtta medlemmar i Mellersta Österbottens Företagare tar plats i Företagarna i Finlands riksomfattande organ. Mandatperioden för utskotten och ledningsgrupperna för nätverken är två år, vilket betyder att medlemmarna valdes för åren 2022-2023.

Mellersta Östebottens Företagare representeras av följande personer:

Janne Ylinen, Kokkolan HalpaHalli Oy, Karleby, utskottet för handel och tjänster (ordförande)

Tuula Anttiroiko, Tilikontrolli Oy, Kalajoki, finans- och skatteutskottet

Tomi Vähäkangas, Selkämaan Suunnittelu Oy, Haapajärvi, kompetensutskottet

Håkan Stara, Star Cargo Oy, Jakobstad, utskottet för trafik och logistik

Veli-Tapani Purontaka, Kokko-Viihde Oy, Karleby, ledningsgruppen för den kreativa sektorns nätverk

Heidi Kivilompolo, Lindell Flowers Oy, Karleby, ledningsgruppen för svenskspråkiga nätverket

Annika Dahlvik, Hälls Garage Oy, Kronoby, ledningsgruppen för svenskspråkiga nätverket

Faisa Egge, Amanihoiva Oy, Karleby, ledningsgruppen för invandrarföretagare

Utskott och nätverk inom Företagarna i Finland

Utskottens ger förslag på ärenden och förändringar som företagarorganisationen borde föra fram i den offentliga diskussionen. Utskotten består av medlemmar som har specifika kunskaper inom vissa branscher. Företagarna i Finlands egna sakkunniga står till utskottens förfogande. Målsättningen är att förbättra vardagen för finländska små- och medelstora företag. Utskotten och ledningsgrupperna för nätverken består av en ordförande och elva medlemmar.

Ledningsgrupperna för nätverken har som uppgift att utveckla organisationens verksamhet och och ge idéer till innehåll som motsvarar medlemmarnas behov. Nätverken är en ypperlig plattform att påverka och att föra fram regionens och den egna branschens åsikter inom organisationen.

Grattis alla invalda!