På bild Sami Viljanen, Kari Huhta, Matti Koivisto och Janne Vähäkangas
5.11.2021 10:58
Nyhet

Mellersta Österbottens företagsmarknad ordnas för första gången i Karleby

På Mellersta Österbottens företagsmarknad lördagen den 9 april 2022 samlas person som planerar att köpa eller sälja ett företag. På företagsmarknaden erbjuds fina köpobjekt inom bland annat industri, handel och service. Förutom köpare och säljare finns det också sakkunniga och finansiärer på plats.

– Företagsaffärer är ofta väldigt känsliga processer. Alla förhandlingar som förts vid evenemanget är helt konfidentiella och varje deltagare förbinder sig att följa ett sekretessavtal. Evenemangsplatsen meddelas till deltagarna efter att de anmält sig, berättar företagsutvecklaren Janne Vähäkangas från KOSEK.

Evenemanget har ordnats redan 14 gånger i Södra Österbotten och kommer nu till Mellersta Österbottens område. Evenemanget ordnas av KOSEK och Keski-Pohjanmaan Yrittäjät och projektet för ägarskiftesservice för små och medelstora företag.

– Ett intensivt samarbete mellan Södra Österbotten och Mellersta Österbotten gör det möjligt att ta evenemanget också till Mellersta Österbotten. I april 2022 ordnas evenemanget för första gången i Mellersta Österbotten. Konceptet har konstaterats fungera och det är ett välkommet tillägg i utbudet i Mellersta Österbotten, konstaterar KOSEKs företagsutvecklare Kari Huhta som var med och ordnade företagsmarknaden i Södra Österbotten 2019.

Ett ägarskifte kräver ofta tid och experthjälp

Företagsmarknadens grundtanke är att erbjuda personer som planerar att köpa eller sälja ett företag en möjlighet att möta varandra på ett enkelt sätt och inleda affärerna. Ett ägarskifte är en krävande process som tar sin tid och där man ofta också behöver experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och pris. Av denna orsak finns det också ett stort antal sakkunniga inom ägarskiften på plats.

– Det är fint att få ett sådant här evenemang till Mellersta Österbotten. Ägarskiften av företag har en stor effekt på livskraften och attraktionskraften i vår region. Undersökningar har visat att behovet av ägarskiften kommer att öka inom den närmaste framtiden. Genom ett konkret evenemang skapar vi fler vägar till företagande och ägande, säger Matti Koivisto som arbetar med projektet för ägarskiftestjänster för små och medelstora företag vid Keski-Pohjanmaan Yrittäjät.

Diskretion står i centrum för evenemangskonceptet. Den exakta evenemangsplatsen berättas endast för de som anmält sig och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal när de anländer till evenemanget. Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du på adressen: https://kpyritysmarkkinat.fi/

Mer information:

Janne Vähäkangas
företagsutvecklare, KOSEK
0400727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektchef, Mellersta Österbottens Företagare
Projektet för ägarskiftestjänster för små och medelstora företag
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi