16.2.2022 08:38
Nyhet

Möjlighet till stöd vid rekrytering av internationella experter från utlandet

Håller du på att rekrytera från utlandet? Har du funderingar kring hur allt det praktiska ska skötas i Finland? Nu är det möjligt att få stöd för att hjälpa en utländsk arbetstagare att slå sig ner i Finland. Nu bjuds små och medelstora företag möjlighet att skaffa etableringstjänster att underlätta inflyttning för en eller två personer med familj.

Tjänsten erbjuder hjälp för olika behov och består av tre olika tjänstepaket.

1. Det första skedet vid ankomst till landet.

2. Att skaffa bostad.

3. Karriärvägledning för arbetstagarens maka/make.

NTM-centralen i Egentliga Finland / projektet Rikta kursen mot Finland / Kokka kohti Suomea (ESR) täcker 80 % av kostnaderna för tjänsterna upp till högst 5 000 € + moms. Tjänsteleverantören är Finland Relocation Services Oy.

Läs mer om tjänsten, tjänstepaketens innehåll och villkor i broschyren eller på nätsidorna  www.kohtisuomea.fi/sv

Tilläggsuppgifter:

Sanna-Riikka Kulmala

Global relocation manager / Finland Relocation Services Oy

email@finlandrelocation.com+358 9 502 1220