Nu är inte läge att maximera vinsten – Kommunernas energibolag har ett stort ansvar

De höjda elpriserna ställer många företagare inför en svår situation. Det behövs snabba lösningar för att stoppa höjningen av elpriserna.

– Elpriset stiger nu så mycket att det kan bli stora problem för många företag. Det är alarmerande och skrämmande, säger Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare.

Skräckscenariot är att elen inte räcker till och elransonering blir verklighet i vinter.

– Företagarna är oroliga över hur mycket elpriset kan stiga. Ingen kan säga säkert. Stopp i elleveranserna vissa tider på dygnet vore en katastrof, konstaterar Hovi.

Stöd för både hushåll och företag under beredning

Energikrisstödet för hushåll är under beredning i Finland. Motsvarande stöd bereds även för företag. Dessa kräver ett separat tillstånd för statligt stöd, beroende på stödformen.

Regeringen föreslår en sänkning av mervärdesskatten på el från början av december till slutet av april. En sänkning från 24 till 10 procent under fem månader innebär ett bortfall av mervärdesinkomster på 209 miljoner euro i statskassan.

Sänkningen av elmomsen gynnar alla som betalar elräkningar, också företag. Företagarna i Finland anser det viktigt att den tillfälliga sänkningen av mervärdesskattesatsen faktiskt överförs till konsumentpriserna. Detta måste stödas genom åtgärder som ökar tillgången på el.

 – Den svåra situationen på energimarknaden speglar sig på många sätt hos företagen. Det är viktigt att öka utbudet av elektricitet och se till att skattestöden till konsumenterna inte hamnar i energibolagens fickor. Det borde finnas beredskap att stöda och hjälpa även företagen om situationen blir ohållbar, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

Enligt statsrådets beslut bereds som bäst en bestämmelse om beskattning av elproducenternas windfall-vinster. Skatten ska definieras så att förutsättningarna att investera i ren energi tryggas. Dessutom rekommenderar regeringen att kommunerna styr sina energibolag till att stävja prishöjningen. Företagarföreningen stöder den här rekommendationen.

Kommunenernas energibolag har stort ansvar

Kommunernas energibolag har nu ett stort ansvar. De ska särskilt noggrant överväga sin verksamhets- och vinstdelningspolitik och i mån av möjlighet öka tillgången på el. Företagarna i Finland riktar en stark uppmaning till de regionala elbolagen att försöka dämpa prishöjningarna. Nu är inte läge att maximera vinsten.

Ett tillfälligt pristak på europeisk nivå är också ett förslag som understöds. Detta främjas bäst genom åtgärder på unionsnivå. Finland är ju en del av den sameuropeiska elmarknaden. För tillfället uppstår problemen på grossistmarknaden för el.

Europeiska unionen kan eventuellt lindra dessa problem genom att fastställa ett pristak för grossistmarknaden. Pristaket bör omfatta hela unionen och även underlätta företagens situation. Sådana åtgärder har offentliggjorts och är som bäst under beredning i EU. Vi stöder åtgärderna som strävar efter att sänka elpriserna som planeras av Finlands regering och Europeiska unionen.