Miljö och energi

Klimatet och energifrågor

13.9.2021 15:00
Page

Den senaste 1,5-gradersrapporten av FN:s klimatpanel (IPCC) visar att utsläppen måste minskas mycket snabbare än man trott. Att motverka klimatförändringen…