Stor oro inför höjda elpriser

Många företagare ser med oro på den kommande vintern och ökade elkostnader. Stamnätsbolaget Fingrid har varnat för att priset på el kan stiga rejält. Olkiluoto 3 spelar en avgörande roll. Mycket hänger på om kärnkraftverket kan kopplas till stamnätet före vintern.

– Elpriset stiger nu så mycket att det kan bli stora problem för vissa företag. Det är alarmerande och skrämmande, säger Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare.

Skräckscenariot är att elen inte räcker till och elransonering blir verklighet i vinter.

– Företagarna är oroliga över hur mycket elpriset kan stiga. Ingen kan säga säkert. Stopp i elleveranserna vissa tider på dygnet vore en katastrof, framför allt för industrin, konstaterar Hovi.

Intresset att spara energi ökar

Elen har varit relativt billig i Finland jämfört med flera andra länder. Många småföretagare har inte tänkt på saken förrän nu när paniken börjat sprida sig.

Intresset att spara energi och el har ökat hos företag, privatpersoner och bland kommuner. Situationen varierar mycket mellan företagen. Större företag har oftast både utstakade energimål och energiplaner, medan små och medelstora företag saknar sådana.

Hovi uppmanar företagare att börja med en kontroll av isoleringen i företagets utrymmen. Under vår kalla vinter går massor av energi till spillo om isoleringen fallerar. Ett annat beprövat knep är att inte värma upp utrymmen som inte används på heltid och att sänka inomhustemperaturen någon grad om man har elvärme.

Också värmepumpar och solpaneler är enkla åtgärder som sparar mycket energi. Det är dock lång väntetid för att få luftvärmepumpar eller solpaneler installerade nu då vintern är i antågande.

Marginalerna krymper

De höga elpriserna speglar redan nu av sig i många företags lönsamhet och marginalerna är små.

Varje cent extra som bolagen tvingas lägga på elräkningar drar ner på företagens lönsamhet.

– Många företagare har redan länge fått kämpa med höjda priser på bränsle och råvaror, det är fråga om tiotals procent, säger Hovi.

Någon ska betala för alla prisökningar. I slutändan betyder högre priser att slutprodukterna blir dyrare för köparen.

Den färska Företagargallupen, som publicerades denna vecka, bekräftar att de allt högre energikostnaderna har lett till att företagen höjt priserna på slutprodukterna (36 procent), infört besparingar i energikostnaderna (34 procent) och drabbats av sänkt lönsamhet (31 procent). Närmare en tredjedel av våra företag uppger alltså att lönsamheten försämrats. Inom industrin förväntar sig nästan hälften att marginalerna krymper.

 – Den svåra situationen på energimarknaden speglar sig på många sätt hos företagen. Det är viktigt att öka utbudet av elektricitet och se till att skattestöden till konsumenterna inte hamnar i energibolagens fickor. Det borde finnas beredskap att stöda och hjälpa även företagen om situationen blir ohållbar, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

Regeringen satsar hundratals miljoner på stöd

Den rekordstora budgeten som regeringen presenterade förra veckan innehåller många åtgärder för att hjälpa finländarna med stigande elräkningar.

Regeringen riktar också en stark uppmaning till de regionala elbolagen att försöka dämpa prishöjningarna.

Regeringen föreslår en sänkning av mervärdesskatten på el från början av december till slutet av april. En sänkning från 24 till 10 procent under fem månader innebär ett bortfall av mervärdesinkomster på 209 miljoner euro i statskassan.

Sänkningen av elmomsen gynnar alla som betalar elräkningar, också företag.