3.11.2022 09:58
Nyhet

Spara energi och värna om din lönsamhet – Tips från företagarföreningen

Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning – utan investeringar – bara genom att ändra rutiner och beteende!

Men det krävs engagemang, planering, tydliga mål och tidtabell.

 1. Börja med faktainsamling
 2. Kontrollera din förbrukning per månad, också per dag om möjligt. Se över olika energikällor (el, olja, värme, bränslen osv.) för att lära känna din förbrukning.
 3. När du vet hur din förbrukning sett ut tidigare kan du uppskatta hur mycket du kommer använda framöver, och vilken kostnad det kan innebära utan och med förändring.
 • Kontrollera dina elavtal, bränsle och värmeavtal
 • Har du tidsbundet elavtal, fast pris eller börselavtal/spotpriser per timme?
 • Energimarknaden är i omvälvning och framtiden är svår förutse. Följ kontinuerligt med hur priset utvecklas.
 • Totala elpriset består av elenergi och el-överföring. Elpriset varierar och kan konkurrensutsättas. El-överföring och skatter kan inte konkurrensutsättas.
 • Nattrunda

Det mest lönsamma är en nattrunda när ingen verksamhet pågår.

 • Titta, lyssna, lukta och framför allt: Ifrågasätt. Se vilka elapparater som är i gång när de INTE borde eller behöver vara det, och fundera varför de står på?
 • Granska ventilation och dess styrning. Värmemotstånd ska inte värma byggnaden, det ska själva värmesystemet göra.
 • Se över belysningen. Byt till LED-lampor. Installera rörelsedetektorer speciellt i utrymmen som används mera sällan eller där lampor kan glömmas på under dagen.
 • Kolla styrning och termostater på stuprörsvärmare, markuppvärmning, motorvärmare, olika laddare och liknande som ofta drar el i onödan.
 • Se över tryckluftssystem, produktionsmaskiner och annat som är i gång nattetid i onödan.
 • Behovspröva uppvärmningen i olika utrymmen
 • Kolla temperaturen i olika typer av utrymmen. Sänk värmen där det är vettigt men riskera inte konstruktioner och material i utrymmen (typ lager och sekundära utrymmen). Kom ihåg att tänka på arbetsskyddet och arbetstrivsel, det får inte bli för kallt.
 • Kan utrymmen användas effektivare? Städa, ordning och reda kan minska betydligt på behovet av kvadratmetrar och deras uppvärmning.
 • Verksamhet enligt lönsamhet
 • Överväg att ändra öppethållningstider och produktutbud enligt vad företaget har möjlighet till.
 • Fundera på produktionstider (när löns det att tillverka produkterna) och utbudet av produkter som det inte löns att producera just nu när energipriset är högt.
 • Samarbeta kring utrymmen och utrustning/maskiner. Kan ni samarbeta med en kollega i samma bransch i gemensamma utrymmen, eller hos varandra?
 • Se möjligheter och inte bara problem!
 • Se över din prissättning och var på din vakt om produktionskostnader skenar iväg.
 • Förbered dig på överraskningar
 • Planerade elavbrott och ransoneringar – följ med elnätsbolaget i din närhet och se till att bolaget har dina kontaktuppgifter; e-post och telefonnummer.
 • Fundera på hur elavbrott kan påverka verksamheten och hur du bör agera när det händer.
 • Råmaterial- och komponentbrist eller stora prisförhöjningar kan ställa till det. Kan du förbereda dig på något vis?
 • Om ditt företag har långa avtal som blir olönsamma på grund av höjda energipriser eller andra kostnader, kan det vara viktigt att försöka omförhandla avtalet med dina kunder och samarbetspartner.
 • Om du är tvungen att ge dina kunder lång betalningstid på fakturorna, påverkar detta ditt kassaflöde. Du kan fundera på om du i stället borde använda dig av fakturaköp för att få pengar i kassan fortare. Kunders betalningssvårigheter påverkar också ditt kassaflöde.
 • Var inte ensam med dina tankar eller din oro – ta hjälp av nätverk
 • Företagarföreningarna står till din tjänst.
 • Ta kontakt och diskutera med andra företagare hur de gjort.
 • Näringslivsbolagen ger kostnadsfri rådgivning.
 • Spartips finns på olika portaler som Motiva, Sitra, elbolag med flera.
 • Gör inga förhastade beslut
 • Det finns många åtgärder som inte kräver några investeringar. I stället kan ändrat arbetssätt och beteende kan göra stor skillnad.
 • Systematiskt underhåll och service kan göra stor nytta.
 • Överväg nya investeringar noggrant och tänk långsiktigt.
 • Räkna på lönsamheten i till exempel solpaneler, bergvärme och värmepumpar innan du fattar beslut.
 • Kolla olika stödformer, men kom ihåg du ska betala själv största delen. Hur snabbt tjänar du in investeringen? Har du tillräckligt i kassan för att tryggt göra investeringen?

Lycka till!

Göran Östberg och Magnus Sundell, Kust-Österbottens Företagare