22.1.2023 10:17
Nyhet

Omistajanvaihdokset yhdessä – Ägarbyten tillsammans projektet börjar! 

Olika enkät- och statistikresultat visar att det finns ett stort behov av ägarbyten i Mellersta Österbotten och i hela Finland. Av alla företagare i Mellersta Österbottens landskap är tom 45,8 % 50 år eller äldre, medan andelen 18-34-åringar är endast är 16,6 % (Källa: Tilastokeskus – Työssäkäynti Yrittäjät (työlliset) ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan 31.12.2019). 

Den Nationella Ägarskiftesbarometern 2021 visar att 43 % av företagarna i Mellersta Österbotten som är över 55 år, har som avsikt att genomföra ägarbyte under åren 2021–2024 och 37% mellan åren 2025–2028.  

På frågan om företagets framtid planerar 38 % att genomföra ett generationsskifte inom familjen, 34% planerar att sälja företaget till en utomstående och hela 24 % meddelar att företagets verksamhet kommer att upphöra. Av de som planerar att sälja har 60 % ännu inte hittat en köpare eller inlett försäljningen. 30 % har försökt hitta en köpare utan framgång (Källa: Nationell Ägarskiftebarometer 2021). 

Tillsammans för en gemensam sak 

Satsningar behövs för att förverkliga ägarbyten i vår region. Endast genom målmedvetetet arbete behåller vi en mångsidig bas av företag och tjänster samt jobb i vår direkta närhet som i sin tur genererar skatteintäkter till våra städer och kommuner.  

Ett väl fungerande, lämpligt konkurrenskraftigt och mångsidigt näringsliv skapar en positiv miljö kring sig som gynnar företag, kommuner och invånare. Företag behöver varandra som kunder, partners, underleverantörer, producenter m.m.

Invånarna behöver jobb, platser att tillbringa sin fritid på, tjänster, varor och hyobbymöjligheter. Kommunerna behöver skatteintäkter som möjliggör en levande, bekväm och trygg miljö. Alla dessa faktorer påverkar varandra.

Ägarbyten tillsammans projektet syftar till att förhindra förlust av viktiga företag och att underlätta ägarbyten i området.  

Projektets främsta genomförare är Mellersta Österbottens Företagare, som fått projektfinansiering av Mellersta Österbottens förbund. Karleby, Kaustby ekonomiska region, Kannus och Perho är också involverade i projektet genom kommunfinansiering.

Projektets styrgrupp speglar ett djupt samarbete. Styrgruppen har representanter från affärsutvecklare och ledande utvecklingspersonal från kommuner, utbildningsorganisatioenr och företagare.  

Huvudmålet med projektet är att undersöka och hitta möjligheter till samarbete mellan kommuner, så att ägarbyten i vår region skulle ske ännu smidigare, även över kommungränserna. Delmål i projektet är att nå ut till de som funderar på ägarbyte, potentiella fortsättare samt att berätta om möjligheterna som ägarbyten öppnar. 

För mer information: 

Projektchef Matti Koivisto 
050 321 1749 
matti.koivisto@yrittajat.fi