15.1.2022 20:47
Nyhet

Regeringen förbereder stöd och kompensationer till företag som drabbats av coronarestriktioner. Företagarna välkomnar åtgärderna men efterlyser kortare varseltid för permitteringar

Regeringen har fattat beslut om tre olika stödhelheter för att kompensera det ekonomiska bortfall som många företagare, företag och anställda drabbas av på grund av restriktioner och nedstängningar. För företag förbereds ersättningar för stängning och ett sjätte kostnadsstöd. Företagare som på grund av coronarestriktionerna förlorat sin inkomst ska temporärt också kunna få arbetsmarknadsstöd utan att behöva lägga företaget. Näringsminister Mika Lintilä (C) säger att stöden kommer att ingå i den tilläggsbudget som regeringen ger till riksdagen i början av februari.

Företagarna efterlyser kortare varseltid för permitteringar

Enligt Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, är regeringens stödpaket är utan vidare ett steg i rätt riktning. Ersättning för stängning, kostnadsstöd och arbetsmarknadsstöd är mycket välkommet. Tack för det. De räcker tyvärr inte till. Även de oskäligt långa varseltiderna för permitteringsprocesserna borde förkortas. Då arbetsmarknadsorganisationerna inte tycks skrida till verket borde regeringen sköta saken genom lagstiftning enligt Pentikäinen.

Många branscher – speciellt restaurang-, hotell-, evenemangs-, motions- och trafikbranschen – har haft det tungt under hela pandemin och de ekonomiska trångmålen fortsätter. Buffertarna är använda och många företag har kassan tom. Jag hoppas även att hyresvärdar, banker och arbetspensionsbolagen är flexibla beträffande de företag som lider av restriktionerna, vädjar Pentikäinen.

Två olika stöd för företag

För företag förbereds två olika stöd. Det ena är en ersättning för företag tvingats stänga helt på grund av myndighetsbeslut. Det handlar bland annat om restauranger, motions- och idrottslokaler, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker. I denna helhet finns även ett garantibidrag för inställda evenemang inom idrott och kultur.

Det andra stödet till företag är ett kostnadsstöd likt det som fanns tidigare, och som riktar sig till företag vars verksamhet försvårats av olika restriktioner. De två olika stöden kommer att gälla retroaktivt från 1 januari i år de ska gälla för januari och februari månad. Lintilä bedömer att det kommer att ta tre eller fyra veckor att genomföra förslaget som ska godkännas av riksdagen.

Arbetsmarknadsstöd till de som drabbats och slopade karensdagar

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) säger att företagare som på grund av coronarestriktionerna förlorat sin inkomst ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd utan att behöva lägga ner sitt företag. I och med coronapandemin ändrades lagen så att företagare kunde få arbetsmarknadsstöds utan att lägga ned verksamheten. Ändringen var i kraft till slutet av november 2021, men motsvarande ändring kommer enligt Haatainen nu att genomföras på nytt och gälla januari och februari 2022.

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen (VF) säger att de så kallade karensdagarna kommer att slopas. Det innebär att arbetslöshetsstöd kommer att betalas ut genast från början då man blir arbetslös. I normala fall inleds arbetslösheten med fem karensdagar då stöd inte betalas ut. Det är meningen att även reformen ska träda i kraft retroaktivt från och med den 1 januari 2022.