Cargo truck on a highway in winter landscape against sunset. Delivery and transportation in northern europe.
8.4.2022 16:55
Nyhet

Regeringen gav efterlängtat besked åt transportbranschen: Distributionsskyldigheten för bränsle sänks

Finansminister Annika Saarikko (Centern), näringsminister Mika Lintilä (Centern) och miljö- och klimatminister Emma Kari (De Gröna) har meddelat att distributionsskyldigheten för bränsle sänks temporärt med 7,5 procentenheter under 2022 och 2023.

En sänkning med 7,5 procentenheter beräknas på basis av de nuvarande, mycket höga bränslepriserna. Priserna på förnybara bränslen påverkar pumppriset på diesel med cirka 12 cent per liter. Pumppriset på bensin påverkas klart mindre, eftersom distributionsskyldigheten fullföljs i större mån med hjälp av förnybar diesel.

Avsikten är att ändringarna i distributionsskyldigheten ska göras i form av en regeringsproposition, så snart som möjligt under vårsessionen.

Företagarna i Finland applåderar beslutet

Företagarna i Finlands sakkunnige inom trafikpolitik, Emma-Stina Vehmanen, är mycket nöjd med nyheten.

– Vi har förespråkat en sänkning av distributionsskyldigheten för bränsle eftersom de ökade bränslepriserna har försatt många företag i kris. Det temporära avskaffandet av distributionsskyldigheten är även en hållbar metod med tanke på statsekonomin, säger Vehmanen. 

– Förutom transportbranschen gagnar sänkningen även andra företagare som använder dieselbilar, till exempel taxibilister, tillägger Vehmanen.

SKAL rf är glad över nyheten

Finlands Transport och Logistik SKAL rf har tidigare föreslagit ett totalt avskaffande av distributionsskyldigheten. Regeringens beslut tas ändå emot med glädje även hos SKAL.

– Beslutet är bra. Jag är egentligen ganska glad över att regeringen förstod att ta en temporär sänkning i bruk. Beslutet gäller nu de kommande två åren och i det långa loppet är det ganska nära det vi strävade efter, säger Anssi Kujala, verkställande direktör för SKAL.

Kujala tror att sänkningen av distributionsskyldigheten kan påverka pumppriset på diesel till och med mera än 12 cent litern. Han hänvisar till intressebevakningsorganisationens egna beräkningar och världsmarknadens höga pris på förnybar diesel.  

Även taxiförbundet, som också föreslagit ett totalt avskaffande av distributionsskyldigheten, är relativt nöjd med beslutet. Förbundet är dock fortfarande orolig över taxibilisternas framtid.

– En snabb ökning av bränslepriserna inleddes redan förra året och sedan kriget i Ukraina började har priset på diesel stigit med tiotals cent per liter. Det är kärva tider för företagen i vår bransch, säger Timo Koskinen, verkställande direktör för taxiförbundet.

Koskinen föreslår därför att taxibilisterna befrias från fordonsskatten. Taxibilarnas fordonsskatt varierar mellan sexhundra och tusen euro i året.

”Tiden med billiga fossila bränslen i trafiken är förbi”

Ministerarbetsgruppen drog även upp riktlinjer för den helhet av akuta åtgärder med vars hjälp man ska säkerställa den nationella försörjningsberedskapen i den snabbt förändrade säkerhetspolitiska omgivningen. Åtgärderna omfattar ökad tillgång till skogsflis, säkerställande av torvproduktionen och försörjnings- och leveranssäkerhet för gas.

Dessa åtgärder tryggar enligt ministrarna produktionen av och tillgången på energi till ett rimligt pris och minskar beroendet av rysk energi.

Ministrarna vill även påskynda utfasningen av fossila energikällor och stödja ibruktagandet av ny teknik. Åtgärderna omfattar påskyndande av energiinvesteringar, minskning av fossila bränslen i trafiken och uppvärmningslösningar för småhus och offentliga fastigheter.

Vid ramförhandlingarna 2022 beslöt regeringen också att investeringarna i en grön övergång påskyndas. Minister Emma Kari lyfte fram ett konkret faktum under presskonferensen:

–  Tiden med billig fossila bränslen i trafiken är förbi.

Hippi Hovi
Pauli Reinikainen