Bild: Rahikka Photography
18.11.2023 19:40
Nyhet

Regionala företagarpriserna till Karleby och Perho

Mellersta Österbottens Företagare tilldelade i år det regionala företagarpriset till Jetta-Talo Oy från Perho. Årets regionala ensamföretagarepris tilldelades Firma Eeva Johanna från Karleby.

Företagsprisets prisjury ville lyfta fram framgångsrika företag i regionen, som genom sin specialisering, innovation och tillväxt utmärker sig som föredömen för näringslivet i vårt område.

Företagspriserna delades ut lördag kväll på Företagargalan som hölls vid Karleby stadshus. På Företagargalan deltog cirka 200 personer. Priserna överlämnades av representanter från Mellersta Österbottens Företagare, Fennia och Elisa Oyj.

I sina motiveringar för mottagaren av det regionala företagarpriset framhöll prisjuryn följande punkter: Jetta-Talo Oy, Perho

Prisjuryn konstaterade enhälligt att Jetta-Talo Oy, som verkar som ett småhusfabrik, har i den nuvarande utmanande ekonomiska situationen inom byggbranschen, lyckats satsa på kontinuerlig utveckling och företaget har goda tillväxtutsikter, så snart den nuvarande ekonomiska situationen vänder uppåt. Ekonomin påverkar företagsverksamheten och av företagen krävs det alltid förändringsberedskap. Prisjuryn motiverade sitt val också med att det prisbelönta företaget har en stabil ekonomisk styrning.

Jetta-Talos nuvarande åtgärder för att stärka företaget och företagets stabila ekonomi håller företagets verksamhet på en god grund i denna svåra ekonomiska situation. Företaget har satsat på inhemska trämaterial, tillförlitlighet och är en bra arbetsgivare i området. Företagsverksamheten är dessutom lönsam, och företagets framtidsutsikter är goda.

Jetta-Talo Oy grundades år 1981 i Perho. Under sina över 40 år i branschen, har företaget tillverkat över 10 000 individuella Jetta-hem. Varje färdigställt hus kombinerar skickliga yrkesmäns hantverk och trämaterial från närbelägna skogar. Jetta-Talo är känt för att vara en genuin skapare av individuella hem. Företaget  erbjuder hus allt från traditionella modeller till moderna och sluttande husmodeller.

Företaget tilldelades också Kauppalehtis Menestyjät -certifikat år 2022.

Jetta-Talo Oy

Jetta-Talo Oy ingår i Jetta-koncernen, som också omfattar JET-Puu Oy, grundat 1976, som specialiserat sig på tillverkning och förädling av träprodukter. Koncernen är idag den största privata arbetsgivaren i Perho kommun, vilket också har en betydande påverkan på kommunens skatteintäkter. Koncernen sysselsätter cirka 120 personer.

Företaget genomförde också en lyckad generationsskifte våren 2023, då Antti Hietaniemi överlämnade resten av ägandet till sina fyra barn; Tero Hietaniemi, Turo Hietaniemi, Taru Tuomivaara och Teea Kinnunen. Tero Hietaniemi fungerar som företagets VD och Antti Hietaniemi är fortfarande styrelsemedlem i Jetta-koncernen.

Företaget har lyckats öka både sin omsättning och antalet anställda de senaste åren. År 2018 var omsättningen för Jetta-Talo Oy 17,5 miljoner euro och antalet anställda var 68. År 2022 hade omsättningen ökat till cirka 33,5 miljoner euro och man hade 89 anställda.

Resultaten för år 2023 påverkas av den allmänna ekonomiska situationen inom byggbranschen, som har starkt påverkats av coronapandemin och den osäkerhet som kriget i Ukraina medför, och man har inte heller undvikt besparingsåtgärder. Omsättningen för år 2023 förväntas vara cirka 20 miljoner euro.

I sina motiveringar för mottagaren av årets 2023 ensamföretagarpris: F:ma Eeva Johanna, Eeva Peltola, Karleby

Ensamföretagandet är den mest betydande förändringstrenden inom arbetslivet på 2000-talet. Sedan millennieskiftet har antalet ensamföretagare ökat med över 60 000. Ensamföretagares betydelse i samhället har stigit i takt med att antalet enskilda företagare ökat. Att förbättra ensamföretagares ställning är viktigt för medlemsföretagarna, men det är också viktigt för företagarorganisationen. Med ensamföretagarpriset vill man betona ensamföretagares betydelse i samhället och i regionen, samt höja ensamföretagares status.

Juryn konstaterade enhälligt att företagaren Eeva Peltola har lyckats med sitt långsiktiga och högkvalitativa arbete på en konkurrensutsatt bransch. Hon har arbetat med sitt eget företag under hela sin karriär som företagare. Entreprenören har satsat på service och sin egen kompetens och har under åren skapat omfattande nätverk och samarbetat med andra företagare inom branschen.

Företagaren Eeva Peltola

Eeva Peltola genomförde sina frisörstudier i Karleby samtidigt som hon gick i gymnasiet, och avlade studentexamen vid Kiviniitty Gymnasium år 2002 och frisöryrkesexamen år 2003. Hon grundade sitt eget företag år 2004 och har sedan dess arbetat inom skönhetsbranschen både som frisör och senare även som kosmetolog. Till kosmetolog studerade hon vid Jedu yrkesinstitut i Nivala, och utexaminerades år 2019. För närvarande arbetar Eeva som enskild näringsidkare och som avtalsföretagare hos Salon Marjo Ahola i Karleby centrum.

Ytterligare information:

Mellersta Österbottens Företagare
vd Mervi Järkkälä tel. 0500 561 145

Jetta-Talo Oy
vd Tero Hietaniemi tel. 040 7251 190

Fma Eeva Johanna
företagare Eeva Peltola tel. 040 7234 676