Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

30.1.2022 14:55
Nyhet

Så här söker du företagarens arbetsmarknadsstöd – också självriskdagarna slopas tillfälligt

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd under tiden 1.1–28.2.2022 om företagsverksamheten har lidit skada på grund av coronaepidemin. Man kan också få arbetsmarknadsstöd retroaktivt från 1.1 till 15.2 även om arbetssökningen inte var i kraft hos TE-tjänster ännu då.

Efter 15.2 kan man få stöd endast om man har anmält sig som arbetssökande. TE-tjänster ger närmare anvisningar om hur företagare kan anmäla sig som arbetssökande.

Villkoren för arbetsmarknadsstöd för företagare är likadana som tidigare under coronaepidemin. FPA kan betala arbetsmarknadsstöd om något av följande villkor uppfylls:

  • arbetet på heltid i företaget har upphört
  • företagarinkomsten är mindre än 1 103,92 euro per månad på grund av coronaepidemin.

Företagsverksamheten behöver inte läggas ner för att arbetsmarknadsstöd ska kunna beviljas. Om företagaren har inkomster under arbetslöshetstiden kan han eller hon själv anmäla dem till FPA.

FPA kommer att publicera en elektronisk ansökan för företagare i e-tjänsten MittFPA i februari.

Arbetslöshetsförmån kan beviljas genast från början av arbetslöshetsperioden

I normala fall tillämpas 5 självriskdagar i början av en arbetslöshetsperiod, och för de här dagarna betalas ingen arbetslöshetsförmån. Självriskdagarna slopas 1.1–28.2 och då kan arbetslöshetsförmånen beviljas genast från den första arbetslöshetsdagen.

Om en kund innan lagen träder i kraft har fått ett beslut med information om självrisktiden, får kunden stödet också för självriskdagarna. Kunden får per post ett nytt beslut av FPA när lagen har trätt i kraft. Det går också enkelt att kontrollera sina egna beslut i e-tjänsten MittFPA. Kunden behöver inte kontakta FPA med anledning av ändringen.

Tilläggsuppgifter från FPA: