24.1.2022 12:12
Nyhet

Sju företagare från Kust-Österbottens Företagares område invalda i Österbottens välfärdsområdes nya fullmäktige

När valresultatet för Österbotten var klart i söndags kunde sju företagare från Kust-Österbottens Företagares område ta emot gratulationer. De blev invalda i Österbottens välfärdsområdes nya fullmäktige. Kust-Österbottens Företagares område sträcker sig längs den Österbottniska kusten från Nykarleby i norr till Närpes i söder.

– Det är viktigt att även företagare tar plats i det nya fullmäktige. Kvalitativa sote-tjänster till en rimlig kostnad kan endast tryggas genom en mångproducentmodell. Inom social- och hälsovårdstjänsterna behövs både den offentliga sektorn, företag och organisationer för att uppmuntra till innovation och att ta nya idéer i bruk, kommenterar Mikael Fredman, ordförande för Kust-Österbottens Företagare.

Varje fullmäktigeledamot kan jobba för att allt fler tjänster produceras så att människorna själva får välja de bästa tjänsterna bland flera olika tjänsteproducenter. Vi hoppas att även små tjänsteföretag värdesätts genom att erbjuda människor servicesedlar som ger valfrihet.

SFP har flest företagarfullmäktigeledamöter på Kust-Österbottens Företagares område

Företagarfullmäktigeledamöterna på Kust-Österbottens Företagares område:

Backull Ann-Britt (SFP)

Bystedt Rainer (SFP)

Kullas Johan (SFP)

Mäki Tommi (Saml)

Palm Maria (SFP)

Rintamäki Anne (Sannf)

Svedjebäck Karl-Gustav (SFP)

Fakta: Varför är områdesvalet viktigt för företagarna?

  1. Inom social- och hälsovårdssektorn används kring 21-24 miljarder euro varje år.
  2. Branschen sysselsätter 400 000 yrkesverksamma varav 88 000 inom den privata sektorn.
  3. Det finns cirka 18 200 företag inom social- och hälsovårdsbranschen.
  4. Fyra av fem företag inom social- och hälsovårdsbranschen sysselsätter högst fyra personer.
  5. De kommande åren behövs ytterligare 200 000 arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen.
  6. Välfärdsområdena är betydande leverantörer av köptjänster.