7.6.2022 12:02
Nyhet

Skolkompisarna grundade företag – matchar elever med lärare

Mathias Brunnsberg och Joel Wulff hade bollat idéer om att starta ett eget företag redan en tid när de som beväringar i Pansio kom på tanken att erbjuda undervisningstjänster. Uplus privatundervisning grundades år 2013 och har sedan dess vuxit med över 20 procent i året.

Egentligen kom företagsidén ganska naturligt. Mathias, som under skoltiden spelade fotboll aktivt, berättar att han ofta var borta från skolan grund av tidiga morgonträningar och turneringar. Trots alla frånvaron klarade han sig bra i skolan.

– Jag hade väl 9 i medeltal och fick E i studentprovet. Det visar att vi kanske visste något om hurdan studieteknik man ska ha för att nå resultat. 

Joel hade dessutom själv goda erfarenheter av tutortjänster.

– Jag fick hjälp med matten i gymnasiet och skulle knappast ha kommit igenom matteskrivningarna utan det, berättar Joel. När vi kom från militären började vi testa idén och lärde själv ut olika skolämnen. Det var så Uplus fick sin början.

Ganska snabbt växte efterfrågan och nu har företaget ungefär 150 personer på sin tutorlista. 

– Vi har från första början haft som vision att hjälpa människor att lära sig, och har inte begränsat vår målgrupp på något vis. I privatundervisningen kan man utgå från var och ens personliga behov. Vårt arbete är att egentligen fungera som matchmakers och hitta rätt lärare för varje elev.

Rollfördelning enligt egna styrkor

Rollerna i företaget är fördelade så att Joel arbetar som vd och Mathias som styrelseordförande på deltid. I sin huvudsyssla arbetar Mathias som ledningens konsult inom försäkringsbranschen. Det ger bra insikt i hur man i mera etablerade företag arbetar.

Samarbetet mellan företagarna är intensivt, och Joel och Mathias rings om inte dagligen, så åtminstone veckovis. 

– Jag försöker sparra och stödja Joel och stå till tjänst också på en operativ nivå. I ett så här litet företag står man ju annars ganska ensam med alla beslut, säger Mathias.

Också Joel upplever Mathias stöd som viktigt. Samarbetet fungerar när båda får göra det de är bra på. 

– Jag gillar att stiga upp varje dag och möta alla day-to-day utmaningar och samtidigt försöka koppla dem till våra långtidsmål. Mathias är mer intresserad av strategiska mål och är bra på att se på utmaningarna från ett långtidsperspektiv, berättar Joel.

Det dagliga samarbetet kompletteras av månadsvisa styrelsemöten. För att få mer struktur i styrelsearbetet har Uplus under de senaste två åren också haft en utomstående styrelsemedlem.

– Tanken var att få mera systematik i det hur vi utvecklar vårt bolag. Vi har ett så nära förhållande att vi kände att det kunde vara bra med en extern syn på bolaget, berättar Mathias. 

Viktigt är att ha strikt fokus på de överenskomna målen. 

– Vi har ju inte kapacitet att göra alltför mycket på en gång, så man får prioritera en hel del. Vi får inte heller köra slut på Joel. Det är lätt att kasta fram förslag, men sen måste man ju också genomföra dem.

Egen personal en tillgång

Uplus har vuxit kassadrivet varje år. En betydande tillgång för tillväxten har varit den egna personalen.

– Vi har fått betydligt mer gjort under de senaste året när vi anställt nya medarbetare till kontoret. Man kunde säga att teamet i Åbo är stället där “the magic happens”, berömmer Mathias.

Joel berättar att teamet jobbar väldigt systematiskt med regelbundna veckomöten. Mycket av Uplus utvecklingsarbete görs numera på kontoret mellan vd Joel och kundserviceteamet.

– Ju mer folk vi har kunnat anställa, desto mer har vi smarta människor som funderar på utmaningarna. Det har varit jättebra för vår verksamhet, säger Joel. 

I Uplus är människorna företagets största styrka. Mathias talar starkt för att man ska våga anställa hjälp då det är möjligt.

– Det är viktigt att kunna dela på arbetsbördan och ha en vecka semester ett par gånger i året. Jag ser nog värdet i att företagaren ibland kan få leva som en löntagare och koppla av. Och bland annat ta vara på annat viktigt i livet såsom parförhållandet.

Katja Hautoniemi