18.11.2022 14:21
Nyhet

Tillsammans mot det nya normala – digitalt. Nyttig info om nya sätt att jobba, men allra nyttigast att få träffa andra företagare!

Tillsammans mot det nya normala – digitalt är en svenskspråkig utbildning som riktar sig till mikroföretagare i Egentliga Finland. Utbildningen handlar om digitala arbetsmoment och -redskap, men minst lika mycket om att deltagarna får möjlighet att utveckla sina företag genom att träffa varandra och höra hur andra arbetar och löser kvistiga frågor. Utbildningen inleddes i januari 2022 och pågår ännu hela vårterminen 2023. Då kommer fokus att ligga mest på sociala medier. Det går fortfarande bra att komma med som deltagare.

Utbildningen har hittills handlat både om att som företagare klara av att anpassa sin företagsverksamhet till en omgivning i ständig förändring, om vikten av att sätta sig in i vilka företagets kunder är och om nyttan med att ha digitala system som innehåller flera funktioner som t.ex. lagerhållning, marknadsföring och fakturering.

Nina Katajainen är vd för Archipelagia Golf Ab Oy i Pargas och hon har deltagit flitigt i utbildningsträffarna. Hon tycker att utbildningen varit givande.

Nina Katajainen

– Innehållet är bra. Det har givit mig nya verktyg, nya tankesätt och nya sätt att jobba. Även om innehållet delvis varit bekant har de sakkunniga utbildarna och dialogen med de andra deltagarna givit mig nya idéer. Det har varit fint att få en bred kunskap om de andra företagen som deltar. Att få veta hur de jobbar, var de hittar kunder. Kursen har periodvis varit intensiv, men det är också det som gjort att det varit givande. Det har varit trevligt med annat än Teams-möten, för sådana har vi ändå haft tillräckligt av den senaste tiden.

Johan Kinos vid Kb Björknäs Trädgård är en annan företagare som har deltagit i så gott som alla utbildningsträffar. Också han lyfter fram vikten av att delta på plats för att verkligen träffa de andra deltagarna.

Johan Kinos.

– Det är nyttigt att träffa andra för att knyta nya kontakter och höra om deras situation. Utbildningen har varit ett sätt att få omväxling i arbetsvardagen och eftersom många av träffarna ordnats under vinterperioden har jag haft tid att göra lite annat och delta. En del av innehållet har jag redan vetat lite om, men speciellt de digitala arbetsmomenten får jag nu mer kunskap om. Jag tror att jag kommer att ha allra mest nytta av det som handlar om sociala medier, alltså det som är på kommande i vinter.

Deltagarna har med andra ord uppskattat möjligheten att få träffas på riktigt, och det har varit det enda alternativet under mer lättsamma träffar med syftet att hinna prata med varandra och nätverka. Men eftersom en del av deltagarna bor långt ute i skärgården har möjligheten att delta på distans i utbildningsmomenten också uppskattats.

Tillsammans-utbildningen ger alltså deltagarna ett forum för att nätverka och träffas, men leder också till konkreta insikter. Nina lyfter t.ex fram träffen där HubSpot-systemet behandlades:

– Jag var i princip bekant med systemet från förut, men jag fick ahaupplevelser då jag nu kunde se våra kunders logor i förteckningen. Det gjorde det mycket tydligare att se vilka företag våra kunder kommer från.

Under vårterminen finns det alltså fortfarande möjlighet för fler intresserade företagare att komma med i Tillsammans för att bekanta sig med andra företagare i regionen och med vad som är på gång just nu inom sociala medier. Under utbildningsträffarna får deltagarna höra expertpresentationer och dessutom finns det gott om utrymme för diskussion och för att konkret arbeta med de olika verktyg som experterna berättar om.

Tillsammans kan företagarna utveckla både sina företag, sig själva, och nya gemensamma samarbeten!

Vi svarar gärna på frågor:

Tove Hagström, projektledare, Egentliga Finlands Företagare rf
tove.hagstrom@yrittajat.fi
045 895 8689

Oskar Siegfrids, projektledare, Yrkeshögskolan Novia
oskar.siegfrids@novia.fi
050 563 0162

Muita kiinnostavia aiheita