Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Eduskuntatalo, pääjulkisivu lokakuussa 2022.
16.3.2023 07:28
Nyhet

Upplagt för spännande val

Vi har ett oerhört spännande riksdagsval framför oss. Inget kan tas för givet. De flesta är dock överens om att valet i första hand handlar om ekonomi. Trots att sysselsättningsgraden är rekordhög står landet inför stora och svåra utmaningar med en åldrande befolkning och dålig tillväxt.

– Det olyckliga faktumet är att statsskulden kommer bryta rekord de kommande åren. Enligt Finansministeriets tjänstemän borde Finland anpassa sin ekonomi med närmare 10 miljarder under de två följande valperioderna, konstaterar Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Inför det stundande riksdagsvalet kommer därför alla partier vara tvungna att ta ställning till den offentliga ekonomins stabiliseringsbehov och metoder. Det finns egentligen bara smärtsamma alternativ. För att få ekonomin i balans måste beslutsfattarna också fundera på olika knep att stimulera tillväxt och investeringar.

Tuffa motsättningar

Det är dags för alla parter att komma samman och fatta de svåra och ofta impopulära beslut som krävs för att få ekonomin på fötter, minska den nu skenande statsskulden och säkra en framtid även för nästa generation.

Det bästa vår kommande riksdag och regering kan göra är att skapa framtidstro. Det i sin tur kräver en regering som klarar av att samarbeta. För att bilda en majoritetsregering efter valet krävs med all sannolikhet två av de tre stora partierna: Samlingspartiet, SDP och Sannfinländarna. Dessutom behövs troligen ett eller flera mindre partier för att få ihop tillräckligt många mandat i riksdagen.

Förmågan att bilda regering över traditionella blockgränser är en långvarig tradition i Finland. De allt tuffare motsättningarna gör ändå att oberoende vem än som vinner valet får det partiet svårt att skapa en regering som ökar förtroendet och framtidstron hos väljarna.

Då alla partier publicerat sina valprogram kan man konstatera att inget program passar perfekt ihop med något annat utan stora kompromisser. Samlingspartiet vill sänka skatterna. SDP vill balansera ekonomin med modesta nedskärningar medan Sannfinländarna motsätter sig en ökad arbetskraftsinvandring och strängare klimatåtgärder.

– En regering borde bygga på förtroende men det är ingenting partierna nu skapar grund för. Tvärtom känns partiledarnas rallarsvingar som en fläkt från en annan tid, säger Hippi Hovi, verkställande direktör för Kust-österbottens Företagare.

Slutsatsen av valkampanjerna så här långt är att alla tre stora partier nu taktiserar och satsar allt på att bli störst. Kanske kan man ändå till slut får ihop ett regeringsprogram där man åtminstone på pappret är överens om åtgärder som stärker ekonomin?

Dags för alla att höja ribban

Tillväxten i Finland är i hög grad beroende av våra företag. Den kommande regeringen borde se till att stabiliteten och förutsägbarheten på företagarfältet tryggas. Detta är särskilt viktigt när det finns så mycket osäkerhet ute i världen.

– För att kunna växa behöver företagen och företagarna en konkurrenskraftig beskattning, en sporrande sysselsättningspolitik, tillgång till kunnig arbetskraft och smidig byråkrati. Företagarna i Finland utmanar därför hela Finland att höja ribban, säger direktör Harri Jaskari från Företagarna i Finland.

Det betyder i klartext att vi tar oss mod att genomföra omstruktureringar av ekonomin för att främja tillväxten. Ribban borde höjas på alla områden: inom den offentliga sektorn, hos beslutsfattarna, inom företagsvärlden och hos löntagarna.

Läs mera om hur ”Vi höjer ribban”, Företagarna i Finlands tema i riksdagsvalet 2023, i det nya numret av medlemstidningen Företagare.