19.12.2021 14:00
Nyhet

Vasanejden välrepresenterad i Företagarna i Finlands utskott och nätverk åren 2022-2023

Ansökningsprocessen till Företagarna i Finlands utskott, ledningsgrupper för nätverk och arbetsmarknadsdelegationen var öppen för alla medlemmar. Nio medlemmar i Kust-Österbottens Företagare tog plats i Företagarna i Finlands riksomfattande organ. Mandatperioden för utskotten och ledningsgrupperna för nätverken är två år, vilket betyder att medlemmarna valdes för åren 2022-2023.

Kust-Östebottens Företagare representeras av följande personer:

  • Katja Rajala, Innopop Oy, näringspolitiska utskottet (ordförande)
  • Magnus Sundell, energi- och klimatutskottet
  • Jenni Parpala, Kiffel Oy, energi- och klimatutskottet (Företagarna i Finlands styrelsens representant)
  • Satu Wivolin, Wicon Oy, kompetensutskottet
  • Jukka Kiviniemi, Autokoulu Kiviniemi Oy, utskottet för trafik och logistik
  • Sampsa Toivonen, Apollo Photo Oy, ledningsgruppen för den kreativa sektorns nätverk
  • Jenni Parpala, Kiffel Oy, ledningsgruppen för unga företagares nätverk (Företagarna i Finlands styrelsens representant)
  • Maria Norrlin-Asplund, Celmaz, ledningsgruppen för svenskspråkiga nätverket (ordförande)
  • Anton Salmi, Hammerglass Finland, ledningsgruppen för svenskspråkiga nätverket
  • Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, ledningsgruppen för svenskspråkiga nätverket

Utskott och nätverk inom Företagarna i Finland

Utskottens ger förslag på ärenden och förändringar som företagarorganisationen borde föra fram i den offentliga diskussionen. Utskotten består av medlemmar som har specifika kunskaper inom vissa branscher. Företagarna i Finlands egna sakkunniga står till utskottens förfogande. Målsättningen är att förbättra vardagen för finländska små- och medelstora företag. Utskotten och ledningsgrupperna för nätverken består av en ordförande och elva medlemmar.

Ledningsgrupperna för nätverken har som uppgift att utveckla organisationens verksamhet och och ge idéer till innehåll som motsvarar medlemmarnas behov. Nätverken är en ypperlig plattform att påverka och att föra fram regionens och den egna branschens åsikter inom organisationen.

Grattis alla invalda!