29.4.2022 20:49
Nyhet

Vörå Företagares ordförande Björn Helsing ny medlem i VASEKs styrelse

Vasaregionens närings- och utvecklingsbolag VASEK har fått en ny styrelse. Tomas Häyry, Vasas stadsdirektör, fortsätter leda styrelsearbetet.

Rurik Ahlberg representerar Korsholm i styrelsen. Malax representeras av Jenny Malmsten medan Christina Båssar representerar Korsnäs. Från Vörå sitter Tom Holtti i styrelsen medan Juha Rikala representerar Laihela och Miko Heinilä Storkyro.

Ny i styrelsen är Vörå Företagares ordförande Björn Helsing. Han representerar de små och medelstora företagen tillsammans med Antti Holappa.

Den andra nya styrelsemedleman är Antti Hakala-Ranta, med titeln Senior Vice President inom ABB Distribution Solutions. Han är industrins representant medan högskolornas representant är Lisbeth Fagerström.

Läs mera om den nya styrelsen på VASEKs hemsida.