Lokalföreningarna

Kust-Österbottens Företagare har sex lokalföreningar.

Korsholms Företagare — Mustasaaren Yrittäjät

Maria Norrlin-Asplund, ordförande 
Tfn. 050 555 5226
info@celma.fi

Korsnäs Företagare

Göran Östberg, ordförande
Tfn 050 036 6097
goran.ostberg@vasek.fi

Malax Företagare

Matias Wik, ordförande
Tfn. 050 566 3174
matias@wikcon.fi

Vaasan Yrittäjät – Vasa Företagare

Jenni Parpala, ordförande
Tfn. 044 999 0354
jenni.parpala@kiffel.fi

Mari Pohjanniemi-Kivi, verksamhetsledare, företagsmentorskoordinator
Tfn. 050 911 2208
mari.pohjanniemi-kivi@yrittajat.fi

Vähänkyrön Yrittäjät

Jonna Kovala, ordförande
Tfn. 044 567 0016
jonna.kovala@hotmail.com

Vörå Företagare

Björn Helsing, ordförande
Tfn. 050 385 0836
bjorn@bjornsmatstudio.fi