Så här anställer du

Var lönar det sig att börja när det är dags att anställa? Här hittar du viktig information om att anställa personal, bland annat hur du kan lyckas med rekryteringen och hur du sluter arbetsavtal.

Vad kostar en anställning?

På medlemssidor hittar du en löneräknare med vilken du kan uppskatta de kostnader ditt företag har av en anställning.
Löneräknare (på finska)

Rekrytering

En lyckad rekrytering garanterar arbetsgivaren skickliga och kunniga arbetstagare. Vad är viktigt att tänka på vid en rekrytering?

Unga arbetstagare

Under 18-år fyllda arbetstagare får inte utföra precis samma arbeten som vuxna och inte heller på samma villkor.

Arbetsavtal

Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter beskrivs i arbetsavtalet, som regleras av arbetsavtalslagen. Arbetsavtalet definierar alltså villkoren för utförandet av arbetet.

Arbetsgivarens minneslista

Arbetsgivarens minneslista

Fint att ditt företag växer! När du anställer mer personal ökar dina skyldigheter som arbetsgi-vare. Nertill kan du läsa om dina skyldigheter som arbetsgivare när du anställer den första arbetaren, samt när du har 10, 20 och 30 anställda.

Arbetskraftsuthyrning och underleverans