Så här anställer du

Var lönar det sig att börja när det är dags att anställa? Här hittar du viktig information om att anställa personal, bland annat hur du kan lyckas med rekryteringen och hur du sluter arbetsavtal.

Vad kostar en anställning?

Vad kostar en anställning?

De största ekonomiska frågorna när du anställer personal gäller de verkliga kostnaderna anställningen innebär för dig som arbetsgivare; lönar det sig att anställa folk?

Arbetsavtal

Arbetsavtal

Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter beskrivs i arbetsavtalet, som regleras av arbetsavtalslagen. Arbetsavtalet definierar alltså villkoren för utförandet av arbetet.

Hitta relevant nyttig information och anvisningar om medlemstjänsten

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Löneräknare
Arbetsavtal, Konkurrensförbudsavtal, Sekretessavtal för arbetstagare
Työehtosopimukset
Arbetsgivarens minneslista
Logga in i medlemstjänsten

Rekrytering

En lyckad rekrytering garanterar arbetsgivaren skickliga och kunniga arbetstagare. Vad är viktigt att tänka på vid en rekrytering?

Läs mer om rekrytering

Unga arbetstagare

Under 18-år fyllda arbetstagare får inte utföra precis samma arbeten som vuxna och inte heller på samma villkor.

Unga arbetstagare

Arbetskraftsuthyrning och underleverans

Juridisk rådgivning för medlemmar

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivarens skyldigheter

Hurdant ansvar och vilka skyldigheter har arbetsgivaren? På sidan ”Arbetsgivarens skyldigheter” finns arbetsgivarens lagstadgade uppgifter, som till exempel att ordna med företagshälsovård.