Vad kostar en anställning?

De största ekonomiska frågorna när du anställer personal gäller de verkliga kostnaderna anställningen innebär för dig som arbetsgivare; lönar det sig att anställa folk?

Arbetsgivaren är skyldig att betala olika lönebikostnader, exempelvis i form av försäkringspremier för bland annat olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringen. Försäkringsavgifternas belopp eller betalningsskyldigheten kan påverkas av arbetstagarens ålder, anställningsförhållandets längd eller lönebeloppet. En bra minnesregel är att arbetsgivaravgifterna utgör ett tillägg på cirka 20-25 % ovanpå lönen beroende på branschen.

Utöver de obligatoriska arbetsgivaravgifterna lönar det sig för arbetsgivaren att notera de övriga lönebikostnaderna som betalas av arbetsgivaren. Dessa är bland annat semesterlönen, en eventuell semesterpremie samt lön för söckenhelger, som betalas ut på basis av kollektivavtal.

Därtill kan kostnader uppstå av rekrytering, arbetstagarens inskolning, utbildning, arbetskläder, verktyg eller arbetsutrymmen för en ny anställd och ökade kostnader för bokföring och löneräkning. Under anställningsförhållandet kan det dessutom uppstå kostnader med anledning av arbetshälsovården, sjukfrånvaron, vikarier samt olika frivilliga personalkostnader.

I stora drag kan de verkliga personalkostnaderna beräknas så att bruttolönen multipliceras med 1,5 eller 1,6.

På medlemssidor hittar du en löneräknare med vilken du kan uppskatta de kostnader ditt företag har av en anställning.

Ta också reda på vilka ekonomiska stöd som i vissa situationer betalas ut till arbetsgivaren då denne anställer arbetstagare.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Lunch-, motions- och kultursedlar

Lunch- och kultursedlar

Som medlem i Företagarna i Finland kan du ta kontakt med vår rådgivningstjänst, som hjälper dig att exempelvis göra upp ett arbetsavtal. Kontakta oss om du har frågor!

Rådgivning

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp som medlemstjänst
Vardagar kl. 8–18

Vad är viktigt att tänka på vid en rekrytering?

Unga arbetstagare

Arbetsavtal

Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter beskrivs i arbetsavtalet, som regleras av arbetsavtalslagen.