Vad kostar en anställning?

De största ekonomiska frågorna när du anställer personal gäller de verkliga kostnaderna anställningen innebär för dig som arbetsgivare; lönar det sig att anställa folk?

Arbetsgivaren är skyldig att betala olika lönebikostnader, exempelvis i form av försäkringspremier för bland annat olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringen. Försäkringsavgifternas belopp eller betalningsskyldigheten kan påverkas av arbetstagarens ålder, anställningsförhållandets längd eller lönebeloppet. En bra minnesregel är att arbetsgivaravgifterna utgör ett tillägg på cirka 20-25 % ovanpå lönen beroende på branschen.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster -15 %

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Lunch-, motions- och kultursedlar

Personalförmåner

Utöver de obligatoriska arbetsgivaravgifterna lönar det sig för arbetsgivaren att notera de övriga lönebikostnaderna som betalas av arbetsgivaren. Dessa är bland annat semesterlönen, en eventuell semesterpremie samt lön för söckenhelger, som betalas ut på basis av kollektivavtal.

Därtill kan kostnader uppstå av rekrytering, arbetstagarens inskolning, utbildning, arbetskläder, verktyg eller arbetsutrymmen för en ny anställd och ökade kostnader för bokföring och löneräkning. Under anställningsförhållandet kan det dessutom uppstå kostnader med anledning av arbetshälsovården, sjukfrånvaron, vikarier samt olika frivilliga personalkostnader.

I stora drag kan de verkliga personalkostnaderna beräknas så att bruttolönen multipliceras med 1,5 eller 1,6.

På medlemssidor hittar du en löneräknare med vilken du kan uppskatta de kostnader ditt företag har av en anställning.

Ta också reda på vilka ekonomiska stöd som i vissa situationer betalas ut till arbetsgivaren då denne anställer arbetstagare.

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp som medlemstjänst

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp som medlemstjänst

Som medlem i Företagarna i Finland kan du ta kontakt med vår rådgivningstjänst, som hjälper dig att exempelvis göra upp ett arbetsavtal. Kontakta oss om du har frågor!

Arbetsavtal

Arbetsavtal

Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter beskrivs i arbetsavtalet, som regleras av arbetsavtalslagen. Arbetsavtalet definierar alltså villkoren för utförandet av arbetet.

Rekrytering

En lyckad rekrytering garanterar arbetsgivaren skickliga och kunniga arbetstagare. Vad är viktigt att tänka på vid en rekrytering?

Läs mer om rekrytering

Unga arbetstagare

Under 18-år fyllda arbetstagare får inte utföra precis samma arbeten som vuxna och inte heller på samma villkor.

Unga arbetstagare

Hitta relevant nyttig information och anvisningar om medlemstjänsten

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Löneräknare
Arbetsavtal, Konkurrensförbudsavtal, Sekretessavtal för arbetstagare
Työehtosopimukset
Arbetsgivarens minneslista
Logga in i medlemstjänsten

Är du inte medlem än?

Som medlem får du tillgång till alla verktyg och många andra fantastiska förmåner.
Läs mer om förmånerna och anslut dig!