Nyhetsbrev

Företagarna i Finland skickar framledes svenskspråkiga elektroniska nyhetsbrev åtta gånger (2023) till de svenskregistrerade medlemsföretagarna.

Nyhetsbrev

Tilläggsinformation:

Hippi Hovi

Verkställande direktör
Kust-Österbottens Företagare