Nyhetsbrev

Företagarna i Finland skickar svenskspråkiga elektroniska nyhetsbrev åtta gånger (2024) till de svenskregistrerade medlemsföretagarna.

Nyhetsbrev

Tilläggsinformation:

Hippi Hovi

Verkställande direktör
Kust-Österbottens Företagare