Kontaktuppgifter

Företagarna i Finlands personal

Adress och faktureringsinformation för Företagarna i Finland

Sök efter kontakter

Här hittar du direkt kontaktinformation för Företagarna i Finlands huvudkontor, regionala organisationer och lokala föreningar

Branschorganisationers nätsidor

Företagarna i Finlands styrelse

Ordföranden och två vice ordföranden för Företagarna i Finlands valdes på förbundsmötet i Jyväskylä den 17 oktober 2020. 8 styrelseledamöter valdes på fullmäktigemötet den 10 november 2020.

Företagarna i Finlands styrelse

Företagarna i Finlands fullmäktige

Företagarna i Finlands fullmäktige valdes på förbundsmötet i Jyväskylä den 17 oktober 2020. Fullmäktige sammanträder två gånger om året. Mandatperioden är två år.

Företagarna i Finlands fullmäktige

Företagarna i Finlands utskott

Utskotten ger ett företagarperspektiv till Företagarnas påverkansarbete. Syftet är att förbättra det dagliga livet för små och medelstora företag.

Företagarna i Finlands utskot

Medlemsärenden (på finska)

Hitta företag (på finska)

Kontaktinformation för media (på finska)

Mediekort (på finska)

Skicka respons (på finska)

Dataskyddsbeskrivning och cookies