Kontaktuppgifter

Företagarna i Finlands personal

Adress och faktureringsinformation för Företagarna i Finland

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp vardagar kl. 8–18

Exempel på rådgivningstjänstens ämnesområden:
Arbetslivets juridik
Företagsjuridik och allmän rådgivning
Avtalsrätt
Beskattning
Juridisk rådgivning för medlemmar

Branschorganisationers nätsidor

Synergia är nu Yrityshakemisto

Sök efter kontakter

Här hittar du direkt kontaktinformation för Företagarna i Finlands huvudkontor, regionala organisationer och lokala föreningar

Företagarna i Finlands styrelse

Ordföranden och två vice ordföranden för Företagarna i Finlands valdes på förbundsmötet i Jyväskylä den 17 oktober 2020. 8 styrelseledamöter valdes på fullmäktigemötet den 10 november 2020.

Företagarna i Finlands styrelse

Företagarna i Finlands fullmäktige

Företagarna i Finlands fullmäktige valdes på förbundsmötet i Jyväskylä den 17 oktober 2020. Fullmäktige sammanträder två gånger om året. Mandatperioden är två år.

Företagarna i Finlands fullmäktige

Företagarna i Finlands utskott

Utskotten ger ett företagarperspektiv till Företagarnas påverkansarbete. Syftet är att förbättra det dagliga livet för små och medelstora företag.

Företagarna i Finlands utskot

Nätverkens ledningsgrupper

Företagarna i Finland har olika nätverk som förenar företagare över hela landet för att dela nya idéer och aktiviteter. Nätverket är en utmärkt väg för alla som verkligen vill göra en konkret inverkan inom och utanför den största och mest inflytelserika företagarorganisationen i Finland.

Bekanta dig med utskotten

Medlemssidorna – ändra dina medlemsuppgifter

Kommunikationens kontaktuppgifter för media (på finska)

Vill du annonsera i Företagarmedier?

Skicka respons (på finska)

Dataskyddsbeskrivning och cookies