Europeiska Unionen

Intressebevakningen och påverkandet inom EU är livsviktigt för finska företag redan för att mer än hälften av företagsregleringen härrör från EU. Företagarna i Finland deltar både i EU-lagberedningen i Finland och i EU-intressebevakningen i Bryssel.

I hemlandet verkställs EU-intressebevakningen genom regeringens EU-beredningssektioner.

Företagarna i Finland har en ständig representation i Bryssel, där EU-intressebevakningen är organiserad i samarbete med FinMobility, som representerar den finska transportsektorn Finmobilityn. Företagarna i Finlands intressebevakning riktar sig till unionens centrala initiativtagare och beslutsfattande organ: EU-kommissionen, rådet och parlamentet, och utnyttjar företagarnas omfattande nätverk av intressentgrupper och beslutsfattare i Bryssel.

En viktig stöttepelare för Företagarna i Finlands EU-intressebevakning är den europeiska SME-företagarorganisationen SMEunited, som påverkar EU-lagstiftningen ur små och medelstora företags perspektiv. Organisationen representerar 70 SME-företagarorganisationer i 30 länder med 12 miljoner små och medelstora företag. Företagarna i Finland deltar aktivt i organisationens arbetsgrupper och utskott, som fattar besluten om de gemensamma intressebevakningslinjerna. Företagarna i Finlands ordförande fungerar som ordförande i organisationens social- och arbetslagstiftningsutskott och som hela organisationens vice ordförande.

Företagarna i Finland har en representant i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, där representanter för arbetsgivare och arbetstagare samt andra intressentgrupper möts. Kommitténs viktigaste uppgift är att avge sina yttranden som presenterar civilsamhällets perspektiv beträffande EU-lagstiftningsinitiativ till Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen.