Kimitoöns Företagare

Kimitoöns Företagare

Välkommen till våra sidor!

Vi är ett aktivt gemenskap för lokala företagare. Vi tror på företagsamhet och vill skapa bästa möjliga verksamhetsförutsättningar för Kimitoöns företag. Kom med i vår verksamhet, tillsammans är vi mera!

Serviceguide – KSG

Vi upprätthåller ett kostnadsfritt företagsregister – Kimitoöns Serviceguide (KSG) – där alla företag på Kimitoön är välkomna. Vi vill hålla Kimitoön livskraftigt och gynna lokala företags tjänster. Via våra sidor hittar du tjänsten du behöver på vår ö. Vartannat år ger vi även ut ett häfte av guiden som vi delar ut runt om på ön. Vårt mål är att vara det enda registret du behöver tillhöra. Vi finansierar upprätthållandet av företagsregistret tillsammans med kommunen.

Vad gör vi?

Vår huvuduppgift är att upprätthålla vårt KSG-företagsregister för att göra det så enkelt som möjligt att hitta tjänster på ön. Som en del av Företagarna i Finland står vi på företagarens sida och stöder varandra. Vi ordnar evenemang och utbildningar samt bekantar oss med företagare runt om i Finland. I vårt nätverk hittar du hjälp då det behövs.

Vem är vi?

Vi är en grupp företagare som vill främja och upprätthålla Kimitoöns attraktion och livskraft. I vår lokala förenings styrelse fattar vi beslut gällande hurdan verksamhet som ordnas på vår ort. Kontakta oss om du vill höra om vårt arbete för företagarna eller delta i vår verksamhet. På vår sida med kontaktuppgifter hittar du också kontaktuppgifter för hela landets företagarförening.

Bekanta dig med våra förmåner

Som medlem har du rätt till många ekonomiska förmåner. Se vad vårt medlemskap innehåller.

Läs de senaste företagarnyheter

Våra lokala, regionala och nationella nyheter berättar vad som händer och vad företagare behöver veta just nu.

Evenemang och utbildningar

Egentliga Finland

på finska/svenska

Hela landet

på svenska