Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

27.4.2022 12:53
Nyhet

Den lokala företagarföreningen prioriterar företagsamhetsfostran – ”Alla barn och unga behöver sin inre företagsamhet”

Egentliga Finlands Företagare och det riksomfattande Företagsamhetsfostrarnas nätverk YES samarbetar och gör ett målmedvetet arbete för att främja företagsamhetsfostran i regionen. Även om attityderna till företagare och företagande har blivit bättre under de senaste åren, är det fortfarande oklart för många vad syftet med företagsamhetsfostran är.

Jarno Helistölä är företagare inom avfallshanteringsbranschen och han är en av pionjärerna inom företagsamhetsfostran via den lokala företagarföreningen. Helistölä är också ordförande för företagarföreningen i Letala och Pyhäranta och han berättar att företagarfostran är något som hela föreningen prioriterar högt.

– Alla barn och unga behöver sin inre företagsamhet, för alla ska ändå kunna sköta t.ex. sin egen ekonomi och tidtabell. Företagsamhetsfostran handlar inte om att göra alla till företagare, utan det handlar om attityder och företagarmässiga kunskaper, berättar Helistölä.

Företagsamhetsfostran har varit en del av läroplanen sedan 90-talet. Hur företagsamhetsfostran genomförs i olika skolor beror på personalen. Helistölä beskriver samarbetet med de lokala skolorna som smidigt.

– Samarbetet har blivit allt tätare under den senaste tiden och skolorna och lärarna är fint med på noterna. Lärarna har ju också en avgörande roll när det kommer till att få bl.a. eleverna att förhålla sig positivt till företagsamhetsfostran.

Att ordna prao-mässor på vårarna har utvecklats till en fungerande form av samarbete. Under mässorna får företagen och eleverna träffas och utbyta tankar. Mässorna har också fungerat fint som ett forum för att söka sommarjobb.

Utöver mässorna ordnar företagarföreningen också ett BisnesRace-evenemang varje år. Under evenemanget får elever och lärare besöka olika lokala företag. Vid de olika företagen utför eleverna uppgifter som de lokala gymnasieeleverna har skapat.

Johanna Vainio är chef för utbildnings- och kompetensärenden vid Egentliga Finlands Företagare. Hon beskriver det företagarfostransarbete som görs i Helistöläs lokalförening som exemplariskt.

– Föreningens arbete kommer att bära frukt när de nuvarande eleverna och studerandena kommer ut i arbetslivet. Ju mer naturligt det är att företagsamhetsfostran ingår som en del av de dagliga studierna, desto mer utmärkta blir elevernas framtida arbetslivsfärdigheter, konstaterar Vainio.

Egentliga Finlands Företagare och regionens YES-nätverk stöder det företagsamhetsfostransarbete som företagare och lokalföreningar gör. YES-nätverket utbildar lärare, genomför utvecklingsprojekt genom samarbeten med olika partner och skapar material som stöder företagsamhetsfostransarbetet.

– För några veckor sedan ordnade vi en utbildning under en lärararbetsdag i Letala. Då fick lärarna handledning i frågor som har med företagsamhetsfostran att göra. De här utbildningarna brukar vara uppskattade, och efter utbildningen har kommunerna och skolorna ännu fler redskap att ta till för att främja företagsamhetsfostran. Jag uppmuntrar alla företagare samt kommuner och deras olika skolor att använda sig av den här utbildningsmöjligheten, avslutar Vainio.