27.4.2022 klo 10:17
Uutinen

Yrittäjyyskasvatus paikallisyhdistyksen prioriteettina – ”Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee sisäistä yrittäjyyttä”

Varsinais-Suomen Yrittäjät tekee yhdessä valtakunnallisen yhteistyökumppaninsa YES-verkoston kanssa tavoitteellista työtä alueen yrittäjyyskasvatuksen eteen. Vaikka asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat viime vuosina parantuneet, on monelle vielä epäselvää, mitä yrittäjyyskasvatuksella tavoitellaan.

Laitilalainen jätehuoltoalan yrittäjä Jarno Helistölä (Jätehuolto Helistölä Oy) on yksi paikallisen yrittäjyyskasvatustyön urauurtajista. Laitilan ja Pyhärannan Yrittäjien puheenjohtajanakin toimiva Helistölä kertoo koko paikallisyhdistyksen pitävän yrittäjyyskasvatusasioita korkealla prioriteeteissaan.

– Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee sisäistä yrittäjyyttä, sillä jokaisen tulee lopulta pitää huolta mm. omasta taloudestaan ja aikatauluistaan. Yrittäjyyskasvatuksessa ei ole kyse siitä, että kaikista halutaan yrittäjiä, vaan asenteesta ja yrittäjämäisistä taidoista, kertoo Helistölä.

Yrittäjyyskasvatus on ollut osa opetussuunnitelmia 90-luvulta lähtien. Se, miten yrittäjyyskasvatusta eri oppilaitoksissa toteutetaan, on paljon kiinni henkilöstöstä. Paikallisten koululaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä Helistölä kuvailee sujuvaksi.

– Yhteistyö on tiivistynyt viime aikoina entisestään ja koulut ovat erittäin hyvin mukana opettajia myöden. Heillä onkin iso rooli siinä, miten yrittäjyyskasvatus nähdään ja suhtaudutaanko siihen suopeasti.

Yhdeksi toimivaksi yhteistyömuodoksi on kehittynyt keväisin järjestettävät TET-messut, joissa yritykset ja opiskelijat pääsevät kohtaamaan sekä vaihtamaan ajatuksia. Messut ovat toimineet myös oivana alustana kesätyöpaikkojen hakuun.

Messujen lisäksi Laitilan ja Pyhärannan Yrittäjät järjestää vuosittain BisnesRace-tapahtuman, jossa oppilaat ja opettajat ovat päässeet kiertämään paikallisissa yrityksissä. Paikan päälle yrityksiin on järjestetty lukiolaisten toimesta erilaisia rasteja, joita oppilaat suorittavat tapahtuman aikana.

Varsinais-Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio kuvailee Laitilan ja Pyhärannan Yrittäjien yrittäjyyskasvatustyötä esimerkilliseksi.

– Yhdistyksen tekemä työ tulee kantamaan hedelmää, kun nykyiset oppilaat ja opiskelijat siirtyvät myöhemmin työelämään. Mitä luontevampi osa oppilaiden päivittäistä opiskelua yrittäjyyskasvatus on, sitä erinomaisemmat työelämätaidot heillä on tulevaisuudessa, Vainio toteaa.

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja alueen YES-verkosto tukevat yrittäjiä ja paikallisyhdistyksiä yrittäjyyskasvatustyössä kouluttamalla opettajia, toteuttamalla erilaisia kehittämisprojekteja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tuottamalla materiaalia yrittäjyyskasvatuksen tueksi.

– Järjestimme muutama viikko sitten Laitilassa veso-koulutuksen, jossa opettajat pääsivät valmentautumaan yrittäjyyskasvatusasioissa. Koulutukset ovat yleensä pidettyjä tilaisuuksia, jonka jälkeen kunnilla ja oppilaitoksilla on entistä enemmän eväitä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen. Kannustan kaikkia yrittäjiä ja kuntia oppilaitoksineen tarttumaan näihin mahdollisuuksiin, Vainio päättää.