28.5.2024 13:16
Nyhet

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), företagets hållbarhetsrapportering

I framtiden kommer hållbarhet att vara en del av ett företags helhetsstrategi och den bör ses som en konkurrensfördel, inte som ett hinder. Lagstiftning är på kommande från EU-nivå avseende taxonomi (klassificeringssystem för hållbar finansiering) och termerna CSRD och SFDR. Att mäta hållbarhet kommer också att bli en del av den normala förvaltningen och rapporteringen för små och medelstora företag, så det lönar sig att ta itu med saken redan nu.

Vasa universitet deltar i ett EU-medfinansierat projekt, Erasmus+-projektet “DEI4SME”, som utvecklar ett lättanvänt verktyg för små och medelstora företag. Verktyget ska identifiera förbättringsområden och utveckla strategier för att främja en mer mångsidig, jämlik och inkluderande (DEI = diversity, equity, inclusion) arbetsmiljö.

För att kunna utveckla verktyget behöver vi bakgrundsinformation från företag och ber dig därför att fylla i ett kort frågeformulär på https://link.webropolsurveys.com/S/54093E5B45A40BEC

Du kan följa projektet på dei4sme.eu, LinkedInissa @dei4sme, Facebook @dei4sme-project och Instagram @dei4sme.project.

DEI4SME webinar 04.06.2024