Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

16.5.2024 18:08
Nyhet

Företagarnas Kommunbarometer: Nivala bland de bästa i Finland

I Kommunbarometern gav företagare erkännande till sina hemkommunerna. Kommunerna har presterat bäst i utbudet av företagstjänster och sämst i genomförandet av upphandlingar. I den nationella jämförelsen rankades Mellersta Österbottens Företagare på plats sex. Nivala var tvåa  när man jämförde de medelstora kommunerna. Allt detta framgår av Kommunbarometern som Företagarna i Finland låtit genomföra.

Taloustutkimus frågade företagare om deras åsikter om verksamheten i företagets hemkommun i enkäten som genomfördes 1.2.-8.4. Totalt svarade 9 627 företagare från olika delar av Finland, varav 329 svar kom från Mellersta Österbottens Företagares verksamhetsområde. Verksamhetsområdet omfattar alla kommuner i Mellersta Österbottens landskap, kommunerna i Kalajokilaakso samt kommunerna Kronoby, Larsmo, Pedersöre och Jakobstad från landskapet Österbotten. Det finns totalt 23 lokala företagarföreningar på området.

– Företagare värdesätter kommuner, och kommunen är en nära partner för företagaren. Båda behöver varandra. När kommunens företag lyckas är det lättare att hålla kommunens ekonomi i gott skick och också hålla skatterna rimliga, säger Mellersta Österbottens Företagares ordförande Jarmo Nahkala.

Företagares deltagande i beslutsfattandet är det viktigaste inom näringslivspolitiken uppger företagarna. I den nationella jämförelsen fick dock kommunerna kritik för genomförandet av upphandlingar.

– Särskilt kritiskt måste kommunerna fortsätta att granska sin egen affärsverksamhet, som i värsta fall minskar skatteintäkterna och hindrar utvecklings- och tillväxtmöjligheterna för företag som verkar inom kommunen, fortsätter Nahkala.

Mellersta Österbottens Företagares område presterade väl i jämförelsen och rankades sjätte bäst i hela landet. Medelvärdet för helhetsbedömningen av näringslivspolitiken i området var 3,17, vilket är bättre än landets genomsnitt på 3,13.

– Detta är en fantastisk nyhet. Samarbetet har intensifierats ytterligare mellan kommuner och företagare, och olika strategiska åtgärder har inletts i området. Dessutom har flera kommuner undertecknat ett separat livskraftslöfte för att upprätthålla och förbättra kommunernas livskraft, summerar Mervi Järkkälä, vd för Mellersta Österbottens Företagare.

Mellersta Österbottens Företagares område rankades tredje bäst i landet i den nationella jämförelsen av infrastrukturen, med ett genomsnitt på 3,25. Landets genomsnitt var 3,10. Kommunens infrastruktur var mest tillfredsställande i Nivala, där genomsnittet var 4,13, den högsta i hela landet. Kalajoki rankades nionde (genomsnitt 3,70) och Ylivieska sjuttonde (genomsnitt 3,36).

När det gäller kommunens insatser för att locka utländsk arbetskraft till orten rankades Mellersta Österbottens Företagares område femte bäst i den nationella jämförelsen. Bland kommunerna lyckades Kalajoki, Nivala och Ylivieska bäst. I den nationella jämförelsen, i storleksklassen 10 000-50 000 invånare, rankades Kalajoki fjärde med ett genomsnitt på 3,94. Landets genomsnitt var 3,09.

När det gäller näringslivspolitik var Nivala mest tillfredsställande i området och bäst i hela landet, med ett genomsnitt på 4,15 jämfört med landets genomsnitt på 3,23. I områdesjämförelsen fick Kalajoki och Halsua beröm av företagarna, med betyg på 3,93 i Kalajoki och 3,92 i Halsua.

– Kommunerna har gjort ett viktigt arbete för att våra företagare ska lyckas. Detta arbete fortsätter nu gemensamt med dessa resultat som grund, säger Järkkälä.

Kommunens beslut kan som bäst befrämja entreprenörskap och investeringar samt locka nya företag till kommunen. När det gäller kommunens beslutsfattande var man mest tillfreds i Halsua, med ett genomsnitt på 4,08. På andra plats var Nivala med ett genomsnitt på 4,00 och Kalajoki med ett genomsnitt på 3,97.

– Om företagen inte lyckas, förlorar kommunen tjänster, arbetstillfällen och skatteintäkter, säger Nahkala.

När det gäller kommunens upphandlingspolitik var man mest tillfreds i Halsua, med ett genomsnitt på 4,10.

– Enligt upphandlingslagen måste upphandlingar genomföras så att små och medelstora företag får möjlighet att delta i anbudsförfaranden på lika villkor som andra anbudsgivare. Man bör fästa mer uppmärksamhet vid kompetens, tillägger Nahkala.

Kommunerna bör fortsättningsvis satsa på tjänster för nyblivna företagare

På Mellersta Österbottens Företagares område är de viktigaste områdena inom näringspolitiken ett företagarvänligt beslutsfattandet i kommunen, fungerande företagstjänster och näringspolitikens roll i kommunen.

På frågan om vilka tjänster företagarna ansåg vara viktigast, kom tjänster för nyblivna företagare, finansierings- och investeringsrådgivning samt företagens lokalarrangemang högst upp. Däremot verkar företagarna inte ha något större behov av internationaliserings- och mentorskapstjänster från kommunerna.

– Det har satsats länge på fungerande företagstjänster i området. I år kommer vi särskilt att informera och producera tjänster relaterade till ägarbyte genom vårt pågående YrittäjyysBOOST-projekt samt att ytterligare stärka det redan väl fungerande nätverket och kompetensen hos företagsrådgivarna i området, säger Järkkälä.

Mest tillfreds med företagstjänsterna var företagarna i Nivala, både i området och nationellt. I den nationella jämförelsen var genomsnittet imponerande 4,46, jämfört med landets genomsnitt på 3,21.

Resultaten gås igenom tillsammans med kommunerna

Barometerns resultat är ett viktigt verktyg. Mellersta Österbottens Företagare rekommenderar att lokala företagarföreningar går igenom resultaten tillsammans med kommunerna och ser var man har lyckats och var det finns utvecklingspotential. Målet är att komma överens om fortsatta åtgärder och eventuella målsättningar.

Ta del av resultaten per kommun

Resultaten för nästan 10 000 företagares svar på regional och kommunal nivå offentliggjordes den 14.5 under Kommunalledningens seminarium i Åbo. Du kan ta del av resultaten på regional och kommunal nivå på adressen yrittajat.fi/kuntabarometri

Bilder fritt tillgängliga för media

Media kan använda bilder från Kommunalledningens seminarium, tillgängliga på adressen https://yrittajat.kuvat.fi/kuvat

Fotograf: Vesa-Matti Väärä.

Mer information:

Mellersta Österbottens Företagare: Mervi Järkkälä, VD, 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi

Mellersta Österbottens Företagare: Jarmo Nahkala, ordförande, 0400 767 117, jarmo.nahkala@hyotykuorma.fi

Om de nationella resultaten: Företagarna i Finland, Tanja Matikainen, chef för kommun- och näringslivsfrågor, 0400 866 648, tanja.matikainen@yrittajat.fi