Heidi Saaristo är ny ledare för WTC Turku och stöder småföretagare som vill komma ut på den internationella marknaden – ”Gör dina läxor innan du ger dig ut i världen”

I den ständigt allt mer globaliserade världen blir många möjligheter outnyttjade om företagen helt låter bli att vända upp det kort som innebär internationell verksamhet. Många företagare behöver stöd när de planerar och drömmer om att ta över världen. Egentliga Finlands Företagares samarbetsorganisation World Trade Center Turku är en stöttepelare för de företagare som vill komma ut på den internationella marknaden.

WTC Turku är en del av det världsomspännande World Trade Center-nätverket vars uppgift är att stimulera affärs- och investeringsmöjligheterna bland företag som vill skapa globala kontakter och nå lokala framgångar. I april fick organisationen i Åbo en ny lots när åbobon Heidi Saaristo valdes för att utveckla verksamheten. Saaristo som har gjort en 14 år lång internationell karriär har utvecklat sitt kunnande och samlat på sig erfarenheter genom mångsidig internationell affärsverksamhet.

– När jag bodde utomlands arbetade jag den största delen av tiden i försäkringsbranschen och skötte internationella återförsäkringstjänster både i USA och i Centraleuropa. I mitt arbete ansvarade jag för att utveckla försäkringsnätverket, samt för kunderna och för återförsäkringsportföljerna, berättar Saaristo.

Precis innan Saaristo fick jobbet som koordinator för WTC Turku arbetade hon med global B2B-försäljning och marknadsföring inom dagligvaruhandeln. Kunderna var stora internationella affärskedjor, nätbutiker samt agenter och distributörer på olika håll i världen.

– Arbetet höll ett snabbt tempo och var ytterst utmanande, speciellt under coronatiden med höga fraktkostnader, butiker som måste stänga p.g.a. allmänna nerstängningar, distansmöten och distansmässor, för att inte tala om att reserestriktionerna inte gjorde livet lättare!

International Scaler-programmet ger företagarna positiva synergieffekter

I World Trade Center-nätverket, och under det varumärket, verkar som bäst över 15 000 WTC-proffs i över 90 länder runt om i världen. Deras målsättning, liksom också Saaristos, är att hjälpa företag att komma ut på den internationella marknaden. Konkret innebär det bl.a. att erbjuda aktuell information och möjligheter att nätverka.

– I Åboregionen har vi för tillfället på gång ett eget International Scaler-program för att kunna sammanföra företag. Målsättningen är att skapa synergieffekter mellan företagen. Ett sådant här gemensamt projekt är effektivt för den som vill komma igång med, utvidga eller upprätthålla exporten i företaget. Dessutom ser vi till att våra deltagare får expertstöd för att nå ut på en internationell och ny marknad, säger Saaristo.

Hösten för med sig fler live-evenemang än tidigare. Evenemangen har olika teman. Riktat till företag som överväger att ge sig ut på marknaden i något visst land utlovas bl.a. landspecifika informationsevenemang. Dessutom behandlas också andra teman enligt företagarnas önskemål.

Bli bekant med affärsverksamhetsmiljön

Till alla som planerar internationell verksamhet ger Saaristo rekommendationen att de ska bekanta sig noggrant med affärsverksamhetsmiljön i landet de siktar in sig på. kohde maan

– Det allra första steget för vilken som helst internationell verksamhet borde vara att samla på sig information. Det är bra att känna till och förstå åtminstone vilken marknadspotentialen är och hur landets sedvänjor, kultur och affärsverksamhetsmiljö ser ut. Gör först dina läxor innan du ger dig ut i världen, rekommenderar Saaristo.

Enligt Saaristo kräver internationell verksamhet att företagaren bygger nätverk och samarbetar också med andra organisationer.

– Information, kunnande och erfarenhet finns att få för den som är beredd att lyssna och lära.

Beredskapen att ge sig ut på den internationella marknaden ligger enligt Saaristo på en hyfsad nivå bland de finländska företagen, men det finns också sådant som kan utvecklas.

– Finländare förstår att de inhemska marknaderna är begränsade, och att den som vill växa i något skede behöver ge sig ut på internationella marknader. Finländare är också språkkunniga och det är lätt för oss att utveckla våra språkkunskaper. En aspekt som kunde utvecklas är vår förståelse för andra länder och deras kultur. Vi utgår lätt ifrån att speciellt andra européer agerar och tänker väldigt likadant som vi själva, även om det finns stora skillnader mellan kulturerna, konstaterar Saaristo.

Inför hösten ser Saaristo speciellt mycket fram emot samarbetet med Egentliga Finlands Företagare och andra samarbetspartner.

– Den information om vad som ligger på ytan som vi får av Egentliga Finlands Företagare är mycket värdefull för WTC Turku så att vi kan erbjuda företagarna i regionen de tjänster de behöver och har nytta av.

Egentliga Finlands Företagare, Åbo handelskammare och Turku Science Park verkar som bakgrundsorganisationer för WTC Turku.