Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Lovisa företagare strävar efter att förbättra resultaten i Kommunbarometern tillsammans med staden

Företagarna i Finlands Kommunbarometer som genomförs vartannat år, utvärderar samarbetet mellan kommuner och företagare samt tillståndet för näringspolitiken på både lokal och nationell nivå. I årets rapport placerade sig Lovisa stad som den svagaste i klassen för medelstora kommuner med ett betyg på endast 2,42, jämfört med 2,82 i den föregående mätningen år 2022. I motsats till detta utmärkte sig Lundo positivt genom att uppnå det högsta betyget, 4,00, i rankingen för medelstora kommuner. 

– Betyget i företagarbarometern grundar sig på respons från företagarna i Lovisa om tjänsterna och funktionen inom näringslivet i Lovisa stad. Lovisa Företagare rf är djupt besvikna över stadens låga placering i denna prestigefyllda undersökning. Resultatet är ett tydligt tecken på att även om vi strävat efter ett nära och sömlöst samarbete med staden, finns det mer arbete att göra, säger Andreas Ögård, ordförande för Lovisa Företagare. 

Lovisa Företagare har tillsammans med stadens tjänstemannaledning och politiska beslutsfattare regelbundet anordnat runda bords diskussioner. Dessa möten är en del av en kontinuerlig strävan att förbättra förutsättningarna för lokal näringspolitik och stödja företagens framgång.

– Resultaten från barometern ger oss värdefull feedback och visar att även om samarbetet finns, behöver det intensifieras. Tillsammans måste vi säkerställa att Lovisa utvecklas till den mest företagarvänliga staden i Finland, som stadens strategi för näringslivet fastställer som vårt mål, fortsätter Ögård.

Lovisa Företagare rekommenderar att alla parter samlas för att utvärdera nuvarande arbetsmetoder och söka nya sätt att förbättra stadens näringspolitik och samarbete med företagare.

– Endast ett livskraftigt Lovisa, där företagen blomstrar, kan garantera vårt gemensamma välmående. Vi vill vara en aktiv del av lösningen och hjälpa vår stad att uppnå de mål som ställts”, säger Ögård. 

Resultaten från kommunbarometern erbjuder kommunerna och företagarna värdefull information som kan användas för att tillsammans utveckla en bättre affärsmiljö. Lovisa Företagare hoppas att detta väcker alla aktörer till gemensamt bord och vänder den nuvarande riktningen mot gemensam framgång. 

Tilläggsinformation 

Andreas Ögård 
Ordförande, Lovisa Företagare rf 
Telefon: 050 599 4387