23.5.2022 11:38
Nyhet

Lundo och S:t Mårtens är de mest företagarvänliga kommunerna i Egentliga Finland

Egentliga Finland klarade sig igen en gång fint i Företagarna i Finlands Kommunbarometer. Lundo utsågs nu för fjärde gången i rad till den mest företagarvänliga kommunen i kategorin mellanstora kommuner. S:t Mårtens (Marttila) klättrade uppåt från sin andraplacering i föregående mätning för två år sedan, och vann nu guld i kategorin kommuner med färre än 10 000 invånare. Egentliga Finland förbättrade sitt resultat och steg från sjätte till tredje plats bland alla landskap. Utöver Lundo och S:t Mårtens hörde följande kommuner i Egentliga Finland till de 10 bästa i sina respektive storlekskategorier: Aura (plats 10, små kommuner), Nådendal (5, mellanstora kommuner), Pemar (8, mellanstora kommuner) och Salo (8, stora kommuner).

Det var IROResearch som gjorde kommunbarometerundersökningen om hur företagare ser på verksamheten i sina hemkommuner runtom i Finland. Undersökningen utfördes 1.2–4.4.2022. Sammanlagt 9 564 företagare svarade på enkäten. I Egentliga Finland gavs 962 svar, alltså näst flest svar bland alla landskap i landet.

Helhetsbetyget för hur väl kommunerna i Egentliga Finland sköter näringslivspolitiska ärenden landar i undersökningen på 3,26 (betygsskalan är 1–5). Jämfört med den föregående undersökningen för två år sedan har betyget stigit med 0,19 enheter. I en jämförelse mellan landets alla landskap kommer Egentliga Finland på tredje plats. Helhetsbetyget för hela landets del var 3,08.

– Vår målsättning är att vara Finlands mest företagarpositiva landskap, så riktningen är den rätta. Under de senaste två åren har vi satsat ännu mer än tidigare på det samarbete vi gör med kommunerna genom att en gång per månad ordna gemensamma möten för kommunledare och företagare. Dessutom utbildar vi regelbundet kommunernas tjänstepersoner. Utbildningen kan handla om upphandlingar, eller om hur de kommunala serviceprocesserna kan göras ännu mer företagarvänliga, berättar Hanna Munter som är verksamhetsledare för Egentliga Finlands Företagare.

I Kommunbarometern har företagarna bl.a. fått bedöma näringslivspolitikens generella position i kommunen och hur väl företagsaspekter beaktas i det kommunala beslutsfattandet. I jämförelse med andra landskap är det bättre ställt på de här punkterna i kommunerna i Egentliga Finland. Den punkt som får det högsta betyget i landskapet är ändå de företagstjänster som kommunerna erbjuder. Här får landskapet helhetsbetyget 3,30 (skala 1–5).

I Lundo gjordes 1164 företagsbesök

Lundo är för fjärde gången i rad Finlands mest företagarvänliga kommun (i kategorin för städer med 10 000–50 000 invånare). Företagarna ger Lundo helhetsbetyget 4,35. Resultatet är till och med en förbättring med 0,17 enheter jämfört med år 2020.

Lundos nyvalda stadsdirektör Mika Ingi tror sig veta hemligheten bakom Lundos fortsatta framgångar.

– Bakom alltsammans ligger att vi på riktigt lyssnar på företagen och att vi betjänar alla företag jämlikt, konstaterar Ingi.

I Lundo sitter inte heller tjänstepersonerna endast på sina kontor, utan de träffar också företagen ute på fältet. Förra året gjorde Lundos företags- och näringslivstjänster sammanlagt 1164 företagsbesök.

– I det här arbetet måste vi våga vara nära och finnas där kunderna finns. Vi förväntar oss inte heller att våra kunder ska springa efter oss, utan försöker sköta allt så smidigt som möjligt. Vi vill betjäna med ett företagarmässigt grepp, och på det sätt vi själva skulle vilja bli betjänade, kommenterar Lundos företags- och sysselsättningskoordinator Mika Stepanoff.

Ingi och Stepanoff tror också på styrkan i samarbete. Det räcker alltså inte att kommunen betonar gott samarbete och livskraft, utan hela företagarfältet måste vara med på noterna. Att kommunen får positiv respons och klarar sig fint i Kommunbarometern är resultatet av flera år av samarbete och hundratals människors insats. Känslan av gemenskap är på topp i Lundo.

– Jag har uppfattat det som att det inte finns någon som helst avundsjuka mellan företagare och andra aktörer, utan alla hjälper varandra, förklarar Timo Kuukasjärvi som ärordförande för företagarföreningen i Lundo.

I S:t Mårtens kommun står dörrarna alltid öppna för företagen

År 2020 kom S:t Mårtens på andra plats i kommunbarometern. Nu klättrar kommunen upp till första plats och är alltså den mest företagarvänliga kommunen i Finland i kategorin för små kommuner. Också medeltalet för de betyg företagarna gav höjdes 0,26 enheter i jämförelse med förra gången. År 2022 ger företagarna i S:t Mårtens sin kommun helhetsbetyget 4,35.

I kommunhuset i S:t Mårtens togs nyheten om segern emot med glädje.

– Vårt mål är att alltid betjäna den företagare som tar kontakt med oss ända tills ärendet är helt avklarat. En jäktad företagare ska inte vara tvungen att vänta i telefonen eller bollas fram och tillbaka mellan olika tjänstepersoner, säger S:t Mårtens kommundirektör Carita Maisila.

Anna-Maija Virtanen är ordförande för den lokala företagarföreningen och hon intygar att de målsättningar som Maisila talar om också förverkligas i praktiken.

– Samarbetet mellan kommunen och företagarna har utvecklats och fungerar mycket väl. Carita och Jaakko (Salmi, sakkunnig i näringslivsfrågor) svarar alltid i telefonen, eller ringer åtminstone tillbaka. Samarbetet är smidigt och snabbt.

Enligt Maisila står dörrarna alltid öppna för företagarna. Även om det under de senaste två åren inte har varit möjligt att träffa företagare på samma sätt som tidigare har S:t Mårtens skött kontakten på andra sätt.

– Hos oss kan företagarna lita på att om ett ärende är kommunens ansvar att sköta, så kommer det att ordna sig på bästa sätt.

Tillsammans mot ännu bättre resultat

Resultaten i kommunbarometern är ett viktigt arbetsredskap. Regionorganisationen rekommenderar att de lokala företagarföreningarna går igenom resultaten tillsammans med kommunerna och tittar efter var kommunen lyckats väl, och vad det finns som behöver utvecklas. Målet med den här genomgången är att komma överens om fortsatta åtgärder och sätta upp mål inför följande barometer år 2024.

Bekanta dig med de kommunvisa resultaten!

Nästan 10 000 företagare har besvarat enkäten, och resultaten som visar hur företagarvänliga landskapen och kommunerna är publicerades 18.5 under Kommunledningens seminarium i Vasa. Du kan bekanta dig med resultaten på webben: yrittajat.fi/kuntabarometri2022. Använd hashtaggen #kuntabaro om du vill delta i diskussionen på Twitter.