18.8.2021 19:17
Nyhet

Många medlemmar i Kust-Österbottens Företagare på tunga kommunala förtroendeposter

De nya fullmäktige inledde arbetet i augusti. Företagarna och övriga ledamöter har många utmaningar att lösa, som till exempel skolornas och utbildningsenheternas framtid, företagsverksamhetens konsekvensbedömning, konsekvenserna av det nya vårdområdet och vårdreformen samt den gemensamma önskan om smidigare upphandlingar. Lyckligtvis har de också positiva utmaningar att bita i. De stora investeringarna som görs på området under de kommande åren ökar efterfrågan på arbetskraft och bostäder.

Tjugofyra medlemmar i Kust-Österbottens Företagare tog plats i fullmäktige på vårt område. Många av dessa har tunga kommunala förtroendeuppdrag under de kommande åren.

Kust-Österbottens Företagares ordförande Mikael Fredman tog plats i Korsholms styrelse och han får sällskap av Stig Beijar, Tomas Bäck och Johan Håkans.

Kust-Österbottens Företagares viceordförande Tommi Mäki fungerar under de kommande fyra åren som första viceordförande i Vasa stadsfullmäktige. Katja Rajala, som är medlem i Företagarna i Finlands fullmäktige, tar plats i stadsstyrelsen med Susanna Koski som suppleant. Johan Ångerman svingar under de kommande åren ordförandeklubban i byggnads- och miljönämnden.

Leif Sippus kan titulera sig Vörå fullmäktiges tredje vice ordförande under de kommande åren. Anna Bertills tar över ordförandeposten i kommunstyrelsen i Vörå. Hon får sällskap i styrelsen av Leena Nikkari-Östmanin. Elina Ihamäki-Närkki leder ordet i byggnads- och miljönämnden och Leena Nikkari-Östman leder i sin tur nämnden för utbildning och småbarnspedagogik under de kommande åren.

I Korsnäs leder Kim Sebbas ordet i revisionsnämnden. Mikael K.A. Nordmyr och Thomas Ramstedt tog i sin tur plats i bildningsnämnden. Nordmyr valdes även in i Vård- och omsorgsnämnden. 

– Det är utmärkt att det finns ett stort förtroende för våra företagarledamöter i regionen och att antalet ökar. Företagarna har en central roll som utvecklare av kommunen. Det är receptet för en framgångsrik och livskraftig kommun, säger Hippi Hovi, verkställande direktör för Kust-Österbottens Företagare.