22.1.2023 10:41
Nyhet

Mellersta Österbottens Företagare: Jordbruket samt kött-, mjölk- och pälsdjursproduktionen är viktiga näringsgrenar i vår region

Livsmedelsproduktion är en ytterst viktig del av Finlands ekonomi och försörjningsberedskap. Om kedjan störs och det inte finns någon inhemsk matrpoduktion, kommer butikshyllorna att tömmas förvånansvärt snabbt.

– Det är viktigt för regionen att den inhemska livsmedelsindustrins hjul fortsätter att snurra, att producenternas kompetens är på topp, att skogarna vårdas, att torven tas tillvara och att åkrarna odlas, konstaterar Jarmo Nahkala, ordförande för Mellersta Österbottens Företagare.

Jordbruksföretagarna i vår region åtnjuter vårt 100-procentiga förtroende. En bra produktion kräver goda livsvillkor för djuren.

Djuren i Finlands sköts bra. Till exempel är varje djur registrerat och deras välbefinnande övervakas strikt. Produktionsdjurens uppehållsrum är noga märkta, stimulering ordnas och det finns t.ex. egna bestämmelser för djurens utomhusvistelse och betesgång. Vi kan vara stolta över vår regions lantbruksentreprenörskap, som också har stor betydelse som sysselsättare.

Den finländska livsmedelsproduktionen och det inhemska företagsamheten står sig mot internationella jämförelser när det gäller ansvar och hållbarhet.

Utmanande förhållanden under senare år har också ställt till problem också inom livsmedelsproduktionen. Företagarna i Finland har samarbetat mycket med MTK (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter) för att förbättra situationen. Samarbetet gynnar företagarna, skapar ny företagsamhet och jobb.

Mer information:

Mellersta Österbottens Företagare

ordförande Jarmo Nahkala tel. 0400 767 117
vd Mervi Järkkälä tel. 0500 561 145